Magma topp logo Til forsiden Econa

Monica Rydland

Monica Rydland er doktorgradsstipendiat ved Norges Handelshøyskole og foredragsholder innenfor ledelse, endring, innovasjon og endringskapasitet. Rydland har mer enn tolv års erfaring som leder innen finansnæringen.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS