Magma topp logo Til forsiden Econa

Monica Rydland

Monica Rydland er doktorgradsstipendiat ved Norges Handelshøyskole og foredragsholder innenfor ledelse, endring, innovasjon og endringskapasitet. Rydland har mer enn tolv års erfaring som leder innen finansnæringen.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS