Magma topp logo Til forsiden Econa

Morten Birkeland Nielsen

Morten Birkeland Nielsen er cand.polit fra NTNU i 2003 med hovedoppgave om mobbing og destruktiv ledelse. Arbeider ved Institutt for samfunnspsykologi (ISP) ved Universitetet i Bergen tilknyttet en forskergruppe på temaet «Mobbing i arbeidslivet». Forsker på utbredelse, årsaker og konsekvenser av mobbing og destruktivt samspill i arbeidslivet. Nielsen er førstekonsulent ved ISP. Gruppen ledes av professor Ståle Einarsen i samarbeid med førsteamanuensis Anders Skogstad og førsteamanuensis Stig Berge Matthiesen.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS