Magma topp logo Til forsiden Econa

Morten Emil Berg

Morten Emil Berg er amanuensis ved Handelshøyskolen BI og utdannet siviløkonom og cand.mag. i samfunnsfag. Han arbeider med ledertrening, gruppeutvikling og organisasjonsendring. Han har blant annet skrevet bøkene Ledelse. Verktøy og virkemidler (Universitetsforlaget, annen utgave 2003) og Coaching. Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes (Universitetsforlaget 2002).
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS