Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Når vi blir lei av å gå på puben

Norge opplever gylne tider. Stadig flere kommer i jobb. Lønningene stiger (ikke minst for nyutdannede siviløkonomer), renten er lav og folks eiendeler, enten det er hus, hytter eller aksjer, stiger kraftig i realverdi.

Aldri før har vi som nasjon vært så rike. I tillegg har vi en av de jevneste fordelingene i hele verden. Vi har gratis eller svært rimelige velferdstjenester på alle viktige områder.

Fornøyde blir vi likevel aldri. Det skal dokumenteres grundig i ukene som kommer. I skrivende stund er den første av vårens lønnsforhandlinger havnet i mekling. Og i tur og orden skal det nok gå samme veien for mange av oppgjørene. Noen grupper vil helt sikkert også havne i streik.

Dette er også helt som det skal være. Når norsk økonomi går godt, og bedriftene får svære overskudd, skal det bare mangle at ikke de ansatte krever sin del av kaken som har vokst. Noen ganger må de også sette makt bak kravene for å få dem oppfylt.

Erfaringene fra de siste lønnsoppgjørene er at fagforeningene har opptrådt ganske ansvarlig. Med ekstremt lav prisvekst har selv ganske moderate tillegg sikret god reallønnsvekst. Sammen med en ansvarlig finanspolitikk fra politikernes side har dette også bidratt til en periode med historisk lave renter. En vinn-vinn-situasjon for å bruke et moteuttrykk.

Men i år kan oppgjørene ta en annen retning. Problemet heter AFP, avtalefestet pensjon. Ordningen har vært fredet til nå, men det har ligget i kortene at den må reverseres hvis man skal komme videre med den pensjonsreformen som er vedtatt. LO, med Gerd-Liv Valla i spissen, setter her inn sitt ultimatum. AFP ble i sin tid opprettet for å hjelpe utslitte arbeidere til en verdig avslutning på arbeidslivet. Når de passerte 60 år, slet mange med dårlig helse etter hardt fysisk arbeid siden 15-årsalderen. Men arbeidere av dette slaget finnes det knapt en eneste igjen av. Likevel står LO beinhardt på at retten til å gå av med pensjon ved fylte 62 år skal bestå uten endringer.

Jeg tror dette er kortsiktig politikk. Vi har allerede mangel på arbeidskraft. Vi lever stadig lenger, og dagens 60-åringer er sprekere enn noen gang før. Da er det lite rimelig å pålegge fremtidens unge at de skal sikre inntekten til folk i nær sagt sin beste alder for at disse skal kunne bruke hele sin tid på å spille golf og gå på pub. Det kan jo hende vi blir lei av å gå på puben også …

 

figurEcona er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS