Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1408_aktuelt-10_img_013

magma1408_aktuelt-10_img_014

Charlotte Hartvigsen Lem er redaktør i Magma.

Når alt henger sammen med alt

I glansbildeversjonen av konseptet innovasjon spiller kreativitet på lag med gode og grundige analyser, det arbeides konstruktivt på tvers av fagkretser, solid markedsarbeid gjør at salget går som en drøm, og prosjektet er enten fullfinansiert, eller det er så godt at det genererer kontantstrøm fra første dag.

I virkeligheten ser det sjelden slik ut. Ofte handler det litt om flaks, litt om tilfeldigheter, eller så er det nød som har fått naken kvinne til å spinne. Som når verden rundt en endres, når andre er så innovative at ens egen forretningshverdag forandres.

Andres innovasjonsevne ble for eksempel skjebnen for seilskutene, for de norske hermetikkfabrikatene og for Kodak. I dag er det i stor grad tilfelle for bankene. Mens teknologientusiastene, de såkalte early adopters, ventet spent på den nye iPhonen, var lederne i bankene minst like spente. Men ikke fordi de gledet seg. De ventet spent på hvilken teknologi Apple valgte å satse på for betalingsformidling på mobilen.

I fjor hadde nemlig norske banker nesten syv milliarder kroner i inntekter fra betalingsformidling, viser statistikk fra Norges Bank. 63 prosent stammet fra bruk av betalingskort, og norske innbyggere er i verdenstoppen når det gjelder kortbetalinger per år. I snitt brukte vi kortet 347 ganger i fjor. Folks betalingsadferd, med økt bruk av kort og økt handel på nett, har altså de siste årene vært en viktig inntektskilde for bankene.

Men i 2013 var også det første året siden midten av 70-tallet at det ikke var økning i antallet utstedte betalingskort fra norske banker. Også antallet uttak fra minibanker faller. Begge deler påvirker bankenes inntekter.

For tiden bruker nemlig stadig flere mobilen til å betale med. I Finans Norges dagligbankundersøkelse kommer det frem at 39 prosent av befolkningen over 15 år brukte mobilbank i fjor. Rapporter fra de enkelte bankene viser at det tallet stiger eksplosivt. Bankene arbeider derfor selv aktivt for å tilby nye betalingsløsninger, men er også prisgitt andres teknologi og innovasjon. Hva mobilprodusentene gjør er avgjørende for hva som blir riktig beslutning for bankene.

I dette nummeret har vi ønsket å se på driverne for innovasjon, hvordan virkemiddelapparatet fungerer og hvor viktig kapitaltilgang er. Vi har også sett på hva som skjer i skjæringspunktet mellom bedrifter, marked og forskningsmiljøer. Bankens verden er et godt eksempel på det som er konklusjonen i flere av artiklene i dette nummeret, der en stadig mer globalisert og kompleks verden krever at innovasjonsevne blir integrert del av det overordnede strategiske perspektivet.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS