Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1604_forening-30_img_029

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Når pensjonen blir en felle

Når samfunnet endrer seg, oppstår nye ord. Et slikt nyord er «pensjonsfelle›. Ordet har blitt en gjenganger i norske medier. Før slet vi med å leve lenge nok til å få pensjon, men vi slapp i alle fall å bekymre oss over pensjonsfeller som kunne klappe igjen over oss. Nå konkurrerer pensjonsfelle med flått om å være det mest skremmende våpenet i arsenalet til en tabloidjournalist.

Det bør få oss til å stoppe opp. Er det ett område hvor vi bør klare å lage et system uten «feller», er det pensjon. Nylig gjorde Econa en undersøkelse om pensjon blant våre medlemmer. Denne viser at mange Econa-medlemmer mangler grunnleggende kunnskap om sin egen tjenestepensjonsordning. For eksempel svarte 35 prosent i offentlig sektor at de har innskuddsordning, en type pensjon som knapt finnes i offentlig sektor. Blant dem som oppgir å ha innskuddspensjon, vet 30 prosent ikke hvor mye som faktisk skytes inn av arbeidsgiver. 

Dagens system for tjenestepensjon er svært uoversiktlig. Jeg har selv forsøkt å vurdere de ulike produktmodellene som tilbys av forsikrings­selskapene, og etter min mening er det så komplisert å sammenligne tilbudene, at det er blir nærmest umulig å vurdere for andre enn eksperter. Og det er før vi tar med i bildet at ordningene i offentlig og privat sektor er totalt ulike.

Det er også et faktum at arbeidstakere bytter jobb oftere enn i gamle dager, og dermed gjerne ender opp med flere små rester etter ulike pensjons­ordninger, i form av fripoliser og pensjonskapitalbevis. Dette er uhensikts­messig og dyrt å administrere.

Så har vi de enorme forskjellene på innskuddsnivået for dem som har innskuddspensjon, fra lovens minimum på 2 prosent, til svært romslige ordninger. La det være klart: 2 prosent i året av en moderat lønn monner svært lite når pensjonsalderen kommer. Dette er kanskje den største fellen av alle.

Jeg har respekt for at dette er et komplisert område, og jeg har ingen fasitløsning. Men når vi skal finne en løsning, synes jeg det følgende må ligge i bunnen.

For det første må vi ta inn over oss at folk flest forstår lite av pensjonsberegninger, og slik kommer det til å være også i fremtiden.

For det andre er dette så viktig for folk flest at systemene må være enklest mulig, ha færrest mulig «feller» og være konstruert slik at det store flertallet som forholder seg passivt også kommer bra ut av det. 

For det tredje må vi innse at dagens system ikke oppfyller dette kravet. Det er altfor komplisert, det er dyrt å administrere og mange arbeidstakere låses til jobben gjennom gamle pensjonsordninger.

Nå vurderes det grunnleggende endringer av tjenestepensjon i både offentlig og privat sektor. Vi må klare å få til noe bedre enn det vi har i dag.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS