Magma topp logo Til forsiden Econa

Charlotte Hartvigsen Lem er redaktør i Magma.

Nestorer i styrekompetanse

I ti år har Kjell og Elbjørg Gui Standal holdt BI-kurs i styrekompetanse for tusenvis av nordmenn over hele landet, og tatt pulsen på hva som står på agendaen i styrerom rundt i Norge.

Tekst Charlotte Hartvigsen lem . Foto André pettersen

Siden 1999 har ekteparet arbeidet med utvikling av styrekompetanse som fag, og drevet opplæring og kursing av norske styremedlemmer med svært ulik bakgrunn og ballast. I tillegg til å drive opplæring og veiledning for andre, driver de også selv aktivt styrearbeid i flere bedrifter og institusjoner fra sin base i Ålesund.

De to har fulgt nøye med på hva som har skjedd innenfor det teoretiske grunnlaget, men har også følt på hva styremedlemmer rundt i Norge er opptatt av når de skal diskutere problemstillinger og utfordringer i styrerommet.

- Den største forskjellen er nok at det har skjedd en betydelig bevisstgjøring i løpet av disse årene. I dag er det anerkjennelse for at styrearbeid er et fag, og at formalkompetanse er viktig og gir tyngde og et godt grunnlag for å gjøre en god jobb i styrerommet.

Slik oppsummerer Standal-duoen noe av erfaringene gjennom ti år.

Styrekandidatprogrammet

Mye av kjernen i arbeidet har vært Styrekandidatprogrammet. Programmet er utviklet gjennom Handelshøyskolen BI, og er finansiert av Innovasjon Norge. Målet med programmet er å bidra til variasjon og mangfold i styrerommet. I dag finnes to moduler, én for styrearbeid generelt, og en som spesielt konsentrerer seg om styrelederrollen.

Og interessen øker stadig. I dag er det ofte ventelister når kursene utlyses over hele landet.

Utgangspunktet for satsingen var at man ønsket å øke kvinneandelen. Rundt 1999 begynte det å bli fokus på kvinner i styrene, og fra det som da het SND ble det iverksatt ulike satsinger for å få opp kvinneandelen. Etter hvert ble det utviklet en standardisert modell, og fra å være et program rettet mot kvinner, dreide det seg i stadig større grad mot å øke mangfoldet også rent kompetansemessig . I dag er deltakerne både erfarne styremedlemmer og deltakere som har mindre styreerfaring.

- En rekke kurs er også gjennomført i tilknytnint til NHOs program Female Future og Global Future. Felles er at de ønsker å bedre sitt teoretiske grunnlag, og ønsker å tilegne seg en terminologi, sier Elbjørg Gui Standal, som også er studierektor ved Handelshøyskolen BI.

De to opplever oftere og oftere hele styrer som ønsker å øke kvaliteten på styrearbeidet, og kommer samlet på kurs. Slik får de et felles begrepsgrunnlag, og kurset gir rom for mange gode diskusjoner, som på generell basis er viktig for utviklingen som gruppe.

- Ofte ser vi at mange styrer kommer på kurs når bedriften har nådd målene sine. Det er en utfordring å videreutvikle seg når man er god, og har oppnådd det man ville. Men det er alltid mulig å bli flinkere. Særlig det å ha fokus på styret som et fellesskap er viktig, og ofte underkjent. Men jeg tror det ligger et stort potensial i å ha fokus på hvordan vi kan jobbe godt sammen, og bruke tid på å reflektere over det.

Må tro på mangfold

Begge påpeker at teori i seg selv ikke skaper gode styremedlemmer.

- Det teoretiske grunnlaget skaper et system; et system å arbeide etter. Systemet er ikke svaret i seg selv, men det er et verktøy for å arbeide mot å bli bedre.

Videre peker de på mangfold som et viktig parameter for å bedre kvaliteten på styrearbeidet.

- Men det er ikke tilstrekkelig å forholde seg til det som et politisk korrekt begrep. Man må ville mangfold for å skape kvalitet. Det koster krefter og tid, men mange ulike mennesker, med ulik bakgrunn, skaper gode diskusjoner. Det er en viktig kvalitet i godt styrearbeid, fremholder Elbjørg Gui Standal

Hun råder styrer som får inn styremedlemmer med annen kompetanse enn det flertallet besitter, å være åpne for å tenke annerledes.

- Ofte ser vi at mange bruker tiden på å forme de nye styremedlemmene i sitt bilde, lære dem terminologien og forteller «hvordan vi gjør det her». Da mister man jo det som faktisk kan tilføre noe nytt.

- Hvilke kvaliteter definerer et godt styremedlem?

- Gode styremedlemmer henger tett sammen med personlige egenskaper. Dessuten handler det om erfaringsballast. Gode styremedlemmer skal ha levd noen år, gjerne ha gått på noen smeller. De som klarer å lære noe av den motgangen, og reflektere over den, er verdifulle styremedlemmer.

Kjell Standal oppsummerer slik:

- Mot er kanskje den viktigste egenskapen et styremedlem kan ha. Det kan ikke læres, og krever mye av hver enkelt i nær sagt enhver situasjon.

Begge er også opptatt av den støtte styremedlemmer kan finne i profesjonelle arenaer, som Styreakademiet, der de er engasjert og finner flere interessante møter.

- En slik arena er viktig. Den finnes rundt i hele landet, og jeg vil anbefale andre å oppsøke et miljø der de kan møte likesinnede og få jevnlig, faglig påfyll, sier Elbjørg Gui Standal.

Må se fremover

Styrenestorene peker på at det pågår mange vanskelige diskusjoner rundt i norske styrerom, ettersom mange bedrifter er inne i en vanskelig økonomisk situasjon.

- Generelt er det vår erfaring at norske styrer bruker for mye tid på historie, og for lite tid på å se fremover. Det er lett at det blir slik, ettersom lovverket nå legger større vekt på kontrolloppgaver enn tidligere. Men styrets jobb er å være opptatt av de store linjene. Det er særlig viktig når det stormer, påminner duoen.

De mener også at mange styrer er for lite opptatt av risikoevalueringer. Risikovurdering bør være løpende på agendaen, også i gode tider. Og det er viktig at ikke denne problemstillingen blir formet av administrasjonen, mener de.

- Generelt er det et råd å bruke mer tid på styrearbeid i dårlige tider. Det kan være utfordrende å få til i praksis, fordi mange styremedlemmer har fullt opp å gjøre andre steder. Men de gode diskusjonene, som leder til de gode løsningene, krever tid.

Standal & Standal mener også at man skal tenke seg nøye om før en skifter ut styremedlemmer i disse turbulente tider.

- Det er nå man skal la styrene få jobbe sammen. Utskifting skal skje i gode tider, slår Elbjørg Gui Standal fast.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS