Magma topp logo Til forsiden Econa

NHH jubilerer

7. september 1936 marsjerer 59 unge menn - og en kvinne - på rekke og rad inn dørene på Muséplass 1 i Bergen. Til stede er Kongen og det meste av notabiliteter innen norsk akademia og forvaltning. Og selvsagt Kristofer Lehmkuhl - Statsraaden selv. Mannen som etter 20 års nitidig arbeid endelig får se Norges Handelshøiskole bli erklært åpnet. En milepæl for høyere økonomisk-administrativ utdanning i Norge er et faktum.

Nå skal vi ikke ta for oss historien i sin helhet her, men heller konsentrere oss om det som skal skje på NHH i jubileumssammenheng i høst. Selve jubileumsuken går fra mandag 5. til lørdag 10. september.

- Jubileet markeres gjennom hele året og det brukes både til å se på vår stolte historie og til å rette blikket fremover og lansere ambisiøse planer for fremtiden. Sånn sett er jubileumsuken bare en del av jubileet - men det er en viktig del. I løpet av uken skal vi ha den formelle markeringen av våre første 75 år på selve stiftelsesdagen, 7. september, med Festmøte på NHH og gallamiddag i Håkonshallen. Samme dag lanseres NHHs historiebok, og dagen etter blir det symposium med våre nyutnevnte æresdoktorer. Gjennom hele uken blir det aktiviteter for studenter, ansatte og gjester, men også for skoleungdom og byens befolkning - så det bør være noe for enhver smak, forteller NHH-rektor Jan I. Haaland.

Selve jubileumsdagen starter altså med lanseringen den offisielle jubileumsboken, som har tittelen Norges Handelshøyskole i 75 år - En læreanstalt av høieste rang. Undertittelen henspeiler på målsetningen en komité nedsatt av Den Norske Handelsstands Forening satte seg allerede i 1909, da den tok til orde for etableringen av en norsk handelshøyskole. Historikerne Elisabeth Bjørsvik og Yngve Nilsen har brukt de siste tre årene til arbeidet med boken frem mot lanseringen.

Samme dag kommer også Kongen til NHH og Bergen for å overvære et stort festmøte på NHH.

- Festmøtet vil ha et klart akademisk preg, med hilsningstaler, utnevning av nye æresdoktorer og prisutdelinger, i tillegg til kulturelle innslag. Vi er så heldige å få Hans Majestet Kong Harald som hedersgjest, og i tillegg vil bl.a. Statsråd Tora Aasland være tilstede sammen med nasjonale og internasjonale gjester. Arrangementet er også åpent for tilsatte og studenter, så vi regner med at det blir en fullsatt Aula. Samme kveld er det gallamiddag for inviterte gjester i Håkonshallen, sier Jan. I. Haaland.

Feirer med kapitalismedebatt

Jubiléet har allerede satt sitt preg på alle faglige arrangementer ved høyskolen i 2011, slik det naturligvis også vil gjøre i jubileumsuken. Mandagen er satt av til det årlige NHH Forum, hvor man inviterer en stor norsk bedrift til å møte NHHs fagmiljø og studenter. I år er det Orkla som kommer på besøk, med konsernsjefen i spissen. Mandagen åpnes også NHHs jubileumsutstilling, og hele påfølgende dag er satt av til en konferanse i forbindelse med kunstprosjektet «_____ capitalism?».

I anledning jubiléet har NHH invitert en rekke anerkjente gatekunstnere til å dekorere høyskolen, og det første kunstverket kom på plass allerede i sommerferien. Kunstprosjektet skal blant annet ta opp NHHs forhold til kapitalismen. NHH utdanner fremtidens11ledere og har siden starten i 1936 hatt en sentral plass i det nasjonale - og internasjonale - kapitalistiske system. Hvordan ser NHH på sin rolle i dette systemet? Har NHH en oppfatning av kapitalisme? Stemmer NHHs egen forståelse med folks oppfatning av NHH? Dette er noen av spørsmålene som skal belyses i møtet mellom gatekunsterne og NHH.

Ti nye æresdoktorer

Torsdagen er i sin helhet satt av til et æresdoktorsymposium. Det har kun to ganger tidligere blitt utnevnt æresdoktorer ved NHH, nemlig ved 50-årsjubiléet i 1986 og ved 60-årsjubiléet i 1996. Totalt er det ni internasjonale toppforskere som til nå har kunnet smykke seg med denne tittelen. I høst vil det bli utnevnt ti nye.

- Utnevnelse av nye æresdoktorer er en spennende del av jubileumsmarkeringen, ikke minst fordi det er noe vi på NHH ikke gjør så ofte. Æresdoktortittelen kan tildeles for betydningsfull vitenskapelig innsats og for fremragende arbeid til gavn for vitenskapen. Gjennom utnevning av æresdoktorer ønsker vi å markere hva NHH står for faglig og forskningsmessig, samtidig som vi knytter enda sterkere bånd til fremragende internasjonale forskere. Æresdoktorsymposiet vil gi stab og studenter god anledning til å få et innblikk i den forskningen og faglige tenkingen våre ti nye æresdoktorer står for, sier Haaland.

En mulighet til å se fremover

Under innspurten av jubileumsuken åpner NHH dørene for et bredere publikum, og fredagen har man invitert 500 skoleungdommer, som i løpet av våren har deltatt på et stort økonomisk forskningseksperiment, til å besøke NHH og lære mer om den faglige aktiviteten på høyskolen. På kvelden er alle tilsatte ved NHH invitert til jubileumsfest.

Lørdag er åpen dag, og da skal hele NHH-miljøet presenteres for Bergen by og våre alumni. Denne dagen er det lagt opp til arrangementer og tilbud til alle aldersgrupper, helt fra de aller yngste. Blant annet vil det være populærforedrag, filmer, underholdning og stands over hele høyskolens område.

- Et jubileum som dette gir oss en god anledning til å reflektere over vår historie og se hvorfor vi er der vi er i dag. Men det er ikke minst en mulighet til å se fremover og sette ambisiøse mål for fremtiden. Som en svært viktig del av jubiléet har vi i år lansert det meget ambisiøse satsingsprogrammet NHH 2021 - et program som har som mål å gjøre NHH til en av de beste handelshøyskoler i Europa i løpet av den neste 10-årsperioden. Når selve jubileumsfeiringen har lagt seg, håper og tror jeg at det nettopp er denne langsiktige satsingen som vil sette mest spor de nærmeste årene. Men før det skal vi feire oss selv og se tilbake på vår stolte historie, som seg hør og bør i et jubileum, avslutter rektor Jan I. Haaland.

figur

Det første studentkullet ved NHH er stilt opp, mens H. M. Kong Haakom, Kristofer Lehmkuhl og høyskolens direktør, Einar Greve, ankommer.

figur

Den første kunstinstallasjonen i forbindelse med jubiléet kom på plass i løpet av sommeren.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS