Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Audun Farbrot Fagsjef forskningskommunikasjon ved BI. Forskningsnyheter fra BI: www.bi.no/bizreview/ Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot og på bloggen www.forskningskommunikasjon.com

Ni råd for å utvikle bedre ledere

Lederutvikling er ingen mirakelkur, men en langsiktig investering. Her er ni råd for å lykkes med lederutvikling.

Både næringsliv og offentlige organisasjoner investerer store summer i å utvikle bedre ledere. Og det er jo ikke så rart. Ledere spiller en viktig rolle for organisasjoners resultater, medarbeideres trivsel og deres effektivitet. Mange ledere fungerer ikke så godt som vi skulle ønske.

Lederutvikling er derfor et svært lukrativt marked for konsulenter, som kan friste med svært mange ulike verktøy som skal gjøre susen. Langt fra alle tiltak virker. Altfor få virksomheter evaluerer om gjennomførte tiltak faktisk gir bedre ledere.

Kontinuerlig utvikling

– Lederutvikling er ingen mirakelkur. Det er en kontinuerlig utvikling i organisasjonens fremtid, fremholder førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf og professor Øyvind L. Martinsen ved Handelshøyskolen BI.

De har med utgangspunkt i sin forskning utviklet ni praktiske råd for å lykkes med lederutvikling:

  1. Ta ikke for gitt at leverandørene av tiltak for lederutvikling er eksperter på lederutvikling eller eksperter på hva virksomheten din har behov for. Sett deg grundig inn i hva lederutvikling er, før du iverksetter tiltak.
  2. Gjør en grundig analyse av hvilke lederutviklingsbehov organisasjonen din har. Valg av metode må vurderes med bakgrunn i dette.
  3. Tren lederne i det som er god, effektiv ledelse. Transformasjonsledelse, relasjonsledelse og målrettet arbeid har godt forskningsmessig belegg. Du må satse på tiltak som varer mer enn fem dager.
  4. Benytt varierte utviklings- og undervisningsmetoder.
  5. Lederutviklingsprogrammet skal være i tråd med og støtte opp under overordnede strategier i organisasjonen.
  6. Benytt anerkjente målemetoder som grunnlag for å gi lederne innsikt i egen væremåte. Bruk lærings- og utviklingsmetoder som gjør overføringen av læring til jobbsituasjonen mulig. Her kan du for eksempel bruke 360-graders vurderinger (ledere vurderes ovenfra, nedenfra og fra kolleger på samme nivå) og simulering av lederoppgaver.
  7. Ledere kan ha ulike utviklingsbehov. Treningen må nyanseres og ta hensyn til det. Det bør være ulike utviklingsopplegg for ledere på ulike nivåer.
  8. Lederutviklingsfokus bør bli en del av bedriftskulturen. Alle bør utvikle et ansvar for lederutviklingstiltak, ikke bare HR-avdelingen (personalavdelingen).
  9. Lag et opplegg som sikrer evaluering av utviklingstiltakene.

figurfigur

Professor Øyvind L. Martinsen og førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS