Magma topp logo Til forsiden Econa

Nils-Otto Ørjasæter

Nils-Otto Ørjasæter er professor II på BI Institutt for innovasjon ogøkonomisk organisering og innovasjonsrådgiver gjennom eget selskap IntroManagement AS. Han er utdannet siviling. fra NTH.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS