Magma topp logo Til forsiden Econa

Nils Per Hovland

Nils Per Hovland er førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark og koordinator for studiet i Innovasjon og entreprenørskap. Prosjektleder for FORNY-programmet ved høgskolen 2000-2010 og Ung Gründerprosjektet 2011–2012.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS