Magma topp logo Til forsiden Econa

Nina Veflen Olsen

Nina Veflen Olsen er dr.oecon fra Handelshøyskolen BI (2006), og forsker ved Nofima Mat. Hun er spesielt opptatt av produktutviklingsledelse, forbrukeradferd og brukerstyrte innovasjoner. Strategiske allianser i produktutvikling, markedsorienterte utviklingsprosesser og utviklingen av distributørmerker er noen av de temaene hun har forsket på.
Bilde mangles

Artikler i Magma


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS