Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Nobelprisen til siviløkonom

Sjelden har sjampanjekorkene hatt slik grunn til å smelle på Norges Handelshøyskole som mandag 11. oktober. Professor Finn E. Kydland sto midt i en forelesning da telefonen fra det svenske nobelinstituttet kom. Han hadde fått årets nobelpris i økonomi sammen med sin amerikanske kollega Edward C. Prescott.

Vi kan ikke unngå å nevne at for første gang i historien har nobelprisen i økonomi blitt tildelt en siviløkonom. Kydland ble nemlig selv utdannet ved NHH og tok eksamen i 1968. Enkelte av Magmas lesere vil nok derfor kjenne ham personlig fra studietiden.

Mange av oss andre må nok innrømme at kjennskapet til Finn E. Kydland og hans forskningsarbeid var mer begrenset. Men blant verdens fremste fagøkonomer innenfor makroøkonomi og pengepolitikk har Kydlands og Prescotts arbeider lenge stått sentralt. Disse arbeidene har etter hvert også fått avgjørende betydning for hvordan de vestlige landene har innrettet sin økonomiske politikk. For Norges del gjelder det både den inflasjonsjusterte rentefastsettelsen og handlingsregelen for statens bruk av oljeinntekter.

Finn E. Kydland har hatt det meste av sin akademiske virksomhet ved amerikanske universiteter, lengst ved Carnegie Mellon University i Pittsburgh, der han tok sin doktorgrad i 1973. Men han har hele tiden opprettholdt kontakten med NHH i Bergen. Og for NHH er det selvsagt en ekstra fjær i hatten at det ene av de to arbeidene som særlig er grunnlaget for pristildelingen, ble utført mens både Kydland og Prescott oppholdt seg ved NHH i 1975.

De siste elleve årene har Kydland vært tilknyttet NHH som professor II. Nå har han sagt ja til nye fem år og får som seg hør og bør et eget auditorium oppkalt etter seg. Fra før har NHH bare hedret professorene Dag Coward og Karl Borch på denne måten.

Til glede for Magmas lesere har vi fått Kydlands tillatelse til å publisere på nytt hans og Prescotts artikkel fra 1975, Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans. Vi er også glade for at professor Victor Norman tok seg tid til å skrive en introduksjon.

Vi gratulerer Finn E. Kydland og Edward C. Prescott med den ærefulle prisen og ønsker dem god tur til Stockholm 10. desember for å motta heder og ti millioner velfortjente kroner.

Magne Gaasemyr

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS