Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot er fagbokforfatter og fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Nøkkelen til bedre aksjespådommer

Det er ikke lett å spå om utviklingen i aksjemarkedet. BI-forskerne Ilan Cooper og Richard Priestley har identifisert et nøkkeltall som kan forutsi fremtidig aksjeavkastning.

Det finnes en velassortert meny av nøkkeltall og indikatorer som brukes til å vurdere ulike investeringsalternativer.

Ikke alle slike mål er like treffsikre, og det er langt fra sikkert at de slår til.

Enkelte, kanskje særlig børs- og finansjournalister, morer seg endog med å se om det lønner seg å bruke pilkastmetoden fremfor å følge aksjeekspertens råd. Og det gjør det fra tid til annen.

På jakt etter bedre prognoser

Finansforskere verden over har lenge vært på jakt etter indikatorer som kan gi sikrere spådommer om å fremtidig avkastning i aksjemarkedene.

Førsteamanuensis Ilan Cooper og professor Richard Priestley ved Institutt for finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI har nå funnet frem til en makroøkonomisk variabel, produksjonsgapet (output gap), som kan brukes til å forutsi avkastningen i aksjemarkedet.

Denne indikatoren gir gode prognoser for fremtidig aksjeavkastning innenfor en tidshorisont helt ned i en måned og opp til fem år. Spådomskraften blir større, jo lenger tidshorisonten er.

Produksjonsgapet er et mål på presset i økonomien og beregnes som et avvik fra den langsiktige veksttrenden i økonomien. Produksjonsgapet svinger i takt med konjunktursyklene i økonomien.

G7-analyse

Cooper og Priestley har gjennomført omfattende tester av produksjonsgap som indikator for fremtidig aksjeavkastning.

De har blant annet gjennomført statistiske analyser av avkastningen i aksjemarkedene i G7-landene (Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia, USA og Canada) i perioden fra 1970 til 2005.

- Produksjonsgapet kan forutsi avkastningen i aksjemarkedene i G7-landene (eksempelvis avkastningen på aksjeindeksen S&P 500 i USA) og forventet meravkastning i forhold til risikofri rente, konkluderer finansforskerne.

Makroindikatoren kan også brukes til å forutsi fremtidig avkastning på langsiktige obligasjoner i det amerikanske markedet (US long term bond).

Cooper og Prestley presenterer resultatene av studien i artikkelen «Time-Varying Risk Premiums and the Output Gap», som publiseres i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet The Review of Financial Studies.

Høyere i lavkonjunktur

Når det er gode tider i økonomien, vil produksjonsgapet være positivt, mens nedgangstider gir negativt produksjonsgap.

Cooper og Priestley finner i sin studie at den forventede avkastningen er høyere i nedgangstider enn i oppgangstider.

- Vi viser at investorer er mindre villige til å ta risiko i nedgangstider (de er risikoaverse). For å investere i aksjer fremfor statsobligasjoner, vil de kreve høyere risikopremie, fremholder Ilan Cooper og Richard Priestley.

Studien viser at avkastningen i aksjemarkedet er nært relatert til den makroøkonomiske størrelsen produksjonsgap.

- Aksjeinvestorer som beregner produksjonsgap, og bruker det til å forutsi fremtidig avkastning i aksjemarkedet, vil gjøre det bedre enn de som ikke gjør det, ifølge BI-forskerne.

Men, det de tjener ekstra i dårlige tider er en kompensasjon for den høyere risikoen.

Tekst: Audun Farbrot

Fagsjef forskningskommunikasjon ved BI.

Handelshøyskolen BIs forskningsportal: www.bi.no/forskning


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS