Magma topp logo Til forsiden Econa

Ole Thomassen, leder av Econas studentutvalg og student ved OsloMet

Nordisk mesterskap i økonomi – samarbeid i praksis

Econa var medarrangør i nordisk mesterskap for økonomistudenter 12.–14. oktober. Det gjorde vi for å fremme økonomifaget, men også for å vise nordisk samarbeid i praksis.

I flere år har Econa arrangert casekonkurransen NM i økonomi. I år var deltakelsen rekordstor, med 686 studentlag. 2018 skulle bli året da konseptet ble ytterligere utvidet. Den 12. til 14. oktober gikk nordisk mesterskap i økonomi av stabelen for første gang, i samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark.

Vi gjør selvsagt dette fordi det er stor interesse blant økonomistudenter, og det gir fin profilering for økonomifaget. Men vi ønsker også å forsterke det nordiske samarbeidet for studenter og selskaper og skape nettverk på tvers av landegrensene.

Vi behøver et sterkere nordisk samarbeid, og vi håper et nordisk mesterskap kan være en bidragsyter i dette arbeidet. For dette arbeidet er viktig.

I en rapport utarbeidet av Nordisk ministerråd konkluderes det med at dersom Norden hadde fungert som én region, ville vi havnet blant de åtte beste på tolv aktuelle indekskåringer, deriblant innen innovasjon, økonomisk konkurranseevne og miljø. Norden har potensial til å bli et internasjonalt samlepunkt for teknologi og nyskaping, men vi forspiller i dag våre felles muligheter på grunn av svakt samarbeid.

De nordiske markedene er hver for seg av liten interesse. De nordiske landene samlet er derimot høyst aktuelle i det internasjonale markedet. Med til sammen rundt 25 millioner innbyggere og BNP på størrelse med Canada er vi sammen betydningsfulle på den internasjonale arenaen.

Alle de nordiske landene er blant verdens fremste på teknologisk infrastruktur, og vi har noen av verdens mest tilpasningsdyktige befolkninger når det gjelder teknologi. Dette er konkurransefortrinn andre land og regioner i verden bare kan misunne oss.

Alle de nordiske landene kommer i dag blant de 25 mest innovative i verden, ifølge Bloombergs globale innovasjonsindeks. De nordiske landene er altså gode på nyskaping og innovasjon, men ved samarbeid kan vi skape nye konkurransefortrinn og fullt ut utnytte mulighetene som ligger i det teknologiske tidsskiftet.

Suksesshistoriene tilhører dem som klarer å se mulighetene rundt seg. Norden har konkurransefortrinn og muligheter få andre land kan vise til i denne teknologiske tidsalderen. La oss se mulighetene hos hverandre, utnytte hverandres styrker og utvikle felles ideer. Vi må unngå å finne opp hjulet på nytt i hver vår leir, men heller utvikle ideene raskere og bedre sammen. Vi kan være en global veiviser innen teknologi og innovasjon som resten av verden følger inn i det 21. århundret.

Vi håper nordisk mesterskap i økonomi kan være en inspirasjon når det gjelder å se mulighetene som ligger i nordisk samarbeid.

figur

Ole Thomassen studerer til daglig økonomi og administrasjon ved OsloMET og er leder av Econas studentutvalg.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS