Magma topp logo Til forsiden Econa

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Norge på vei inn i luksusfellen?

figur

En borgerlig regjering skal styre landet de neste fire år. Econa har engasjert seg i valgkampen for å påvirke utdanning og forsknings-, arbeidslivs- og velferdspolitikken. Econas Velgerguide har gitt deg 

mulighet til å sammenlikne dine preferanser med partienes program på disse områdene. Resultater og mer bakgrunn finner du på econa.no.

Hvordan vil den nye regjeringen møte de stigende velferdskostnadene, og hvordan vil de løse finansiering av framtidige offentlige utgifter? På Econas frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo rett før valget spurte vi om Norge er på vei inn i luksusfellen. Innlederne var statssekretær i Finansdepartementet Hilde Singsaas, Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner og sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen.

Foruten forslag om å senke handlingsregelen fra fire til tre prosent var det enighet om at arbeidslinjen står sentralt i arbeidet for å dekke framtidige offentlige utgifter. Alle tiltak må prøves ut for å få flere i arbeid, og det må jobbes smartere. Satt i perspektiv, hadde vi arbeidet like mange timer som svenskene eller hatt like høy sysselsetting som islendingene, ville det bringe balanse i framtidens statsfinanser. Samtidig er det slik at jo rikere vi blir, jo mer fritid har vi både lyst på og råd til. Det er heller ikke urimelig at vi vil ønske å heve velferdsnivået i kommende år, raskere, større og bedre går ikke av moten.

Presset på økt kvalitet på velferdstjenester som staten og kommunene finansierer, øker. Dette gir økte utgifter for det offentlige. På toppen av det hele risikerer vi at flere blir nettomottakere fra det offentlige. Da sier det seg selv at vi har en utfordring med å få utgifter og inntekter til å gå i balanse på lang sikt. Ingen virksomhet eller stat kan ha høyere utgifter enn inntekter over lengre tid.

Løsningen er arbeidskraften, flere må jobbe, vi må jobbe mer, og kvaliteten på arbeidstimene må øke. Dette gir flere nettogivere med mer bidrag til «statskassen» og mer igjen for arbeidstimene det offentlige betaler for. Små endringer hvert år utgjør store forskjeller i framtiden.

Econa er opptatt av å øke kvaliteten på og utnyttelsen av arbeidstimene. Mer kunnskap gjennom bedre forskning og utdanning er viktig for å øke kvaliteten og utnyttelsen av arbeidstimene. Det samme vil justeringer av organiseringen i arbeidslivet gjøre. På det siste området ønsker vi at norske arbeidstidsbestemmelser må tilpasses nåtidens og framtidens arbeidsliv for å skape et mer omstillingsdyktig næringsliv. Til det trengs politikere som gjennomfører en politikk som vektlegger kunnskap og et mer fleksibelt arbeidsliv. Dette er viktig for å løse framtidig finansiering av det offentliges utgifter.

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS