Magma topp logo Til forsiden Econa

magma2101_forening_img_029

Sjeføkonom i Econa Tore Vamraak tore@econa.no

Norge trenger flere jobbskapere – og økonomer

Sjeføkonomen

Tore Vamraak ble tidenes yngste NHH-student som 15-åring, og har siden hatt sentrale stillinger i offentlig og privat sektor. Han har blant annet jobbet som porteføljeforvalter i NBIM, statssekretær i Finansdepartementet og ved statsministerens kontor, Associate Partner i McKinsey og er nå Econas første sjeføkonom.

I denne spalten deler han sine tanker og analyser om norsk økonomi.

Petroleumsaktiviteten i landet går ubønnhørlig mot slutten, enten man ivrer for en hurtig avvikling eller for å hente ut så mye ressurser som mulig. I dag er om lag 250 000 sysselsatt i petroleumsnæringen eller tilliggende næringer. Dette er viktige arbeidsplasser for den enkelte, og for norsk økonomi. Disse må i årene fremover erstattes av nye arbeidsplasser. Aller helst skulle de vært erstattet av nye arbeidsplasser med like høy verdiskaping – noe som nok ikke er realistisk.

I tillegg til jobbene som fases ut med petroleumsnæringen, vil vi miste en god del arbeidsplasser etter koronaen. I 2020 var det ekstraordinært konkurser, til tross for at mange bedrifter har slitt tungt. Vi står foran en bølge av konkurser i bedrifter som er insolvente, men som har tålmodige kreditorer.

figur

Hva skal til for å skape nye jobber? Først og fremst jobbskapere; innovative og kreative mennesker med tro på at markedet vil ha produktene deres. Disse jobbskaperne finner vi både i små oppstartselskaper og i de store industrilokomotivene. Men det er mer som skal til. Vår iboende jantelov må erstattes av et ønske om å se andre lykkes. Oljerikdommen har gjort noe med oss, og det er mange i Norge som ikke forstår at vi trenger et verdiskapende næringsliv. Vi trenger jobbskapere som har tro på sine ideer, og tør å satse egen og familiens trygghet på disse ideene.

Mange oppstartsbedrifter går konkurs, og atter andre visner hen. For at jobbskaperne skal lykkes, er det en fordel at de har en god og gjennomtenkt forretningsplan med en realistisk markedsanalyse, gjennomtenkte produktkalkyler, en finansieringsplan og god en markedsføringsplan. Her er økonomenes bidrag avgjørende. Uavhengig av hvilke bransjer de nye jobbene kommer i, trengs det dyktige økonomer.

Det er kanskje noe av grunnen til at vi ser at Econas medlemmer i liten grad har mistet jobben under koronaen, og at de fleste av dem som har blitt permitterte har skaffet seg en ny jobb. Det er bruk for økonomer i både opp- og nedgangstider, og økonomer viser omstillingsevne når arbeidsoppgaver eller organisering må endres.

For at Norges skal lykkes med å skape mer enn 250 000 nye arbeidsplasser på kort tid, trengs det flere dyktige økonomer.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS