Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Norges nye ledertalent

I vinter startet Adeccos jakt etter landets størst ledertalent som skal innta toppjobben som konsernsjef i Adecco i sommer. Av over 1500 søkere gikk 25-åringen Børge Nygård av med seieren. I sommer får han den unike muligheten til å fungere som Adeccos konsernsjef.

Blant de 1500 søkerne ble først ti valgt ut til en semifinalerunde, der de selv skulle sanke stemmer på Facebook. Av de ti kom fem videre til å delta i finalen i et åpent Assessment Center i Oslo. Av disse fem kom to kandidater fra Copenhagen Business School (CBS), Roar Nyerrød og Børge Nygård. CBS er det studiestedet utenfor Norge som utdanner flest nordmenn til siviløkonomer.

– Hvorfor meldte du deg på Konsernsjefen 2012?

Jeg meldte meg på Konsernsjefen da jeg anså det som en unik mulighet til å få ledererfaring tidlig i karrieren, før jeg er ferdig utdannet. Jeg syntes derfor det var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg.

– Hva slags oppgaver fikk dere i finalen?

I finalen fikk vi to case; et individuelt- og et gruppecase. Den individuelle oppgaven het «den vanskelige samtalen». Den forløp som et møte med en avdelingsleder som ikke leverte som forventet på jobb. I gruppecaset skulle vi fem finalistene, i løpet av et 20 minutters møte, komme til frem til hvor Adecco var best tjent med å åpne et nytt generalist-kontor, med utgangspunkt i informasjonen som ble utdelt.

– Hvordan tror du du skilte deg ut i finalen i forhold til de andre finalistene?

I det individuelle caset har jeg fått tilbakemelding om at jeg var «hardest»; jeg gikk rett på sak og gjorde det klart for avdelingslederen at han allerede hadde fått en advarsel, og at det nå var tid for å ta grep. De øvrige finalistene var noe tilgivende. I gruppecaset fikk jeg raskt, og ved en tilfeldighet, ordstyrer-rollen, samt at jeg fikk ansvaret for å lese opp et brev med tilleggsinformasjon midtveis i oppgaven. Dette gav meg helt klart mye plass i møtet, og ble nok en fordel for meg. Imidlertid var det veldig vanskelig å differensiere alle finalistene i denne oppgaven, for møtet foregikk helt problemfritt og veldig ordnet, og alle fikk plass med innspill og kommentarer.

– Dere var to fra CBS i finalen. Hadde dere en annerledes tilgang til oppgavene enn de andre finalistene?

Både Roar og jeg skilte oss ut i det individuelle caset ved at vi satte tydelige rammer for møtet, og klart definerte forventningene. Vi ble begge ansett som litt «unorske» i ledelsesstilen, ved å være såpass «harde». Samtidig fikk vi skryt for at vi turde å ta kontroll og vise at passivitet ikke tolereres – særlig i ledergruppen. Jeg er overbevist om at dette er noe vi har tilegnet oss på CBS, danskene legger generelt mindre imellom og er mer rett på sak.

– Er det noen spesielle erfaringer du har fått igjennom dine år på CBS som du tror du kan få spesielt nytte av i jobben som konsernsjef i Adecco?

CBS er en skole som krever kontinuerlig arbeid, og arbeidsmengden er betydelig. Det har gitt meg utholdenhet og stå-på-vilje, hvilket jeg er overbevist om at kommer til å komme godt med som konsernsjef.

Hvilke forventninger har du til jobben som konsernsjef?

Det er vanskelig å sette seg forventninger til selve jobben. Derimot har jeg klare forventninger om at det kommer til å bli den mest krevende og lærerike måneden i min – så langt korte – yrkeskarriere. Gjennom den omfattende rekrutteringsprosessen jeg var en del av, har jeg fått en lite innblikk i en meget profesjonell organisasjon, som uten tvil vil gi meg mange verdifulle erfaringer i løpet av sommeren.

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS