Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Norsk kapitalmangel -- realitet eller myte?

For noen uker siden deltok jeg på NHHs vårkonferanse, som denne gang satte søkelyset på hvordan vi forvalter vår rikdom. Det ble et interessant møte mellom akademiske økonomer og praktikere, som lever i hver sin verden. Den siste gruppen er svært lysten på den honningkrukken oljefondet representerer, mens makroøkonomene er tilsvarende redd for at pengene skal sløses bort på å subsidiere kapitalister som ikke trenger dem.

Kollisjonen mellom leirene var såpass kraftig at avgått konsernsjef i Orkla Jens P. Heyerdahl kom med følgende hjertesukk: «Jeg blir litt ør i hodet av disse sosialøkonomene. Når man hører på dem, får man være glad at man i sin tid fikk jobb.» En av Heyerdahls teser er at Norge mangler tilstrekkelig byggende kapital. Han går sterkt inn for at det utvikles en kapitalforvaltningsindustri som får i oppgave å forvalte oljefondet, som han for øvrig vil splitte i regionale fond. Dette skal blant annet hjelpe til med å skape en lønnsom internasjonalisering av norske bedrifter.

I samme retning gikk direktør Grete Faremo i Storebrand, som er bekymret for at investorene, både private og staten, flykter fra Norge. Konsekvensene av for få sterke eiermiljøer og for lite konkurranse om å eie vil bli svak selskapsutvikling og lavere verdiskaping, mener hun. Som medisin foreslo hun å «demokratisere forvaltningen av oljeformuen», i form av å fondere tilleggspensjonene i folketrygden ved å ta pengene fra oljefondet. Hun vil etablere fem pensjonsfond, på linje med AP-fondene i Sverige, og disse kan bli en stor eier i norsk næringsliv.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities hevdet på sin side med styrke at den store norske kapitalmangelen er en myte. Det samme gjorde den sveitsiske professoren Richard Baldwin og førsteamanuensis ved NHH øystein Thøgersen. Men selv om de ikke støtter påstanden om kapitalknapphet, går både Andreassen og Thøgersen klart inn for å gjennomføre en pensjonsreform som overfører kapital fra det statlige petroleumsfondet til private pensjonsfond. Fordelen er at pensjonssystemet kan bli mye bedre og mer robust, og dessuten kan den politiske risikoen knyttet til utnyttelsen av petroleumsfondet reduseres. Det er viktige argumenter, og en slik reform støtter jeg fullt ut.Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS