Magma topp logo Til forsiden Econa

Charlotte Hartvigsen Lem er redaktør i Magma.

Nye tider - gamle utfordringer

I godt selskap med andre vestlige økonomier, har Norge påbegynt en omfattende omstillingsprosess, som på ingen måte er over. Det norske arbeidslivet er karakterisert som omstillingsdyktig - relativt sett lav jobbstabilitet gir høy fleksibilitet i arbeidsstokken. Denne fleksibiliteten er en viktig forklaring på at flere samfunnsøkonomer konkluderer med at Norge har en økende omstillingsevne, sammenliknet med andre tilsvarende økonomier.

I dette nummeret av Magma ser vi på et utvalg av bransjer som har vært gjennom en betydelig omstilling, som norsk kraftproduksjon og mediebransjen. Vi belyser også ulike aspekter ved den omstillingen som på et eller annet vis påvirker oss alle; de store endringene som skjer innenfor hele den offentlige sektor. En annen artikkel viser et lite glimt inn i den kinesiske hverdag, og synliggjør at Norge på ingen måte er alene i å stå overfor betydelige utfordringer i årene som kommer. Vi håper denne innsikten kan gi nye perspektiver. Innsikt i andres endringsprosesser, og synspunkt på hvilke tiltak som fungerte, og hva som var overraskende vanskelig, er den minst smertefulle metoden for å tilegne seg viktig endringskompetanse.

Målet for omstillingene er økt effektivitet og med det - økt økonomisk vekst og økt velferd. En gulrot for alle. Men selv om målet er et bedre Norge, påføres både samfunnet og den enkelte betydelige kostnader og utfordringer. Samfunnsmessig må disse nye situasjonene løses med politiske virkemidler. I mikroperspektiv må hver enkelt bedrift legge til rette for å gjennomføre omstillinger på en mest mulig smertefri måte. Hos den enkelte, som til syvende og sist er den ansvarlig for sitt eget karrierevalg, stilles store krav til tankevirksomhet.

I disse endringstidene står konsulentbransjen klar med kursing og bistand til alle ledd i prosessen. Ordet «ny» settes foran gamle begrep, og skal gjøre det lettere å både takle endringer og finne en annen kurs.

Spørsmålet er om man ikke er like godt tjent med å se utfordringene som de er - uten prefikset «ny». Tross alt er det jo vår endrings- og omstillingsevne som gjør at vi i det hele tatt er her, og ikke forsvant med utryddede arter. Til syvende er kjernen i organisasjonsutvikling hva det alltid har vært - mennesker, hvordan få dem til å trives og yte på en best mulig måte.

I forretningsutvikling er det grunnleggende spørsmålet også det samme: Hvordan drive lønnsomt på en bærekraftig måte, som sikrer langsiktig drift?

I interiør- og moteverden har retrobølgen herjet lenge. Kanskje når retrobølgen også snart organisasjonsfaget?


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS