Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1501_forening-30_img_015

magma1501_forening-30_img_016

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Nytt bank- og forsikringstilbud

Siden 1. januar har mange medlemmer benyttet seg av Econas nye bank- og forsikringstilbud. Mange har sikkert også valgt å regne på lønnsomheten før de tar beslutningen om å bytte. Det skulle da også bare mangle i en forening for økonomer.

Bakgrunnen er denne: Etter å ha utfordret hele bank- og forsikringsmarkedet i en omfattende anbudsrunde har Econa, sammen med de andre medlemsorganisasjonene i Akademikerne, forhandlet frem mer gunstige bank- og forsikringstjenester for medlemmene fra nyttår.

Etter å ha vurdert resultatet av anbudsrunden var det ikke vanskelig å gjøre valget. Danske Bank og Storebrand var klart best og er dermed Econas nye samarbeidspartnere.

Mange har brukt kalkulatoren flittig for å finne ut hvor mye det er å hente økonomisk på å bytte leverandør. Regnestykker vi har gjort, viser at de fleste grupper kommer bedre ut med den nye avtalen. Dette kan du lese mer om i denne utgaven av Magma.

Et av de avgjørende argumentene for valget av nye leverandører var omfattende prisgarantier fra Danske Bank og Storebrand, garantier som sikrer gunstige betingelser, ikke bare i dag og i morgen, men til enhver tid. Mange av oss har vel gjort bitre erfaringer ved å skrive under ulike kontrakter med betingelser som var svært gunstige ved signering, men som ble betraktelig dårligere kort tid etter at avtalen var inngått.

Det er ingen tvil om at den anbudskonkurransen som ble gjennomført, og bytte av leverandører har ført til økt konkurranse i bank- og forsikringsmarkedet. Mediene har også merket seg saken, og vi har for eksempel sett de nye lånebetingelsene omtalt med betegnelsen «saftig rentekutt». Econa har derfor oppfylt sitt samfunnsansvar ved å skape konkurranse og derigjennom bedre betingelser for oss alle.

Ikke minst en forening av økonomer må være bevisst på å tilby de beste medlemstilbudene til enhver tid og gjøre det så enkelt som mulig for våre medlemmer å ta de lønnsomme valgene. Vi er nå trygge på at vi har sikret deg de beste avtalene på bank og forsikring også fremover, enten du er student, har store lån eller har kapital du vil sikre.

Nå er det selvsagt ikke bare fordi vi er dyktige forhandlere at vi får gode betingelser. Medlemsmassen til Econa er, sammen med de andre medlemsforeningene i Akademikerne, en helt usedvanlig attraktiv kundegruppe for banker og forsikringsselskaper. Derfor klarer vi også å forhandle frem gode betingelser – til glede for deg som Econa-medlem. Vi håper du setter pris på det!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS