Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst og Foto: Gry May Ljøterud

Nyutdannede frykter koronaens konsekvenser

Økonomistudenter er attraktive i arbeidsmarkedet, tross pandemien. Covid-19 har uten tvil påvirket arbeidsmarkedet. Blant de som hadde signert arbeidskontrakt, er det sju prosent som har fått terminert jobbkontrakten. I det store bildet er imidlertid ting som før, rundt seks av ti av avgangsstudentene hadde fått jobb i midten av mai.

Av Econas studentmedlemmer har 810 svart på årets undersøkelse, som ble foretatt medio mai.

Econas studentundersøkelse viser at 57 prosent mener dagens koronasituasjon vil ha negativ innvirkning på egne muligheter på arbeidsmarkedet i fremtiden. 15 prosent mener det vil påvirke muligheten positivt. 19 prosent mener det vil påvirke kraftig i negativ grad. 50 prosent av sisteårsstudenter som ikke har fått jobb, tror det vil ha kraftig negativ innvirkning på fremtidens muligheter i arbeidsmarkedet.

figur

Econas analytiker Atle Øvrebotten Kolbeinstveit og karriererådgiver Kristin Ølberg.

60 prosent har fått jobb

– Dette er omtrent på samme nivå som tidligere år, sier Econas analytiker Atle Øvrebotten Kolbeinstveit. Han er bekymret for at sju prosent av de som hadde fått jobb, har fått terminert jobben. 64 prosent hadde allerede fått jobb etter endt utdanning i slutten av mai.

– Vi har ikke målt utsatt oppstart og virkningene dette vil ha. Om frykten er begrunnet, får vi ny informasjon om i slutten av september, sier Kolbeinstveit. I verste fall ser vi tall som vi må tilbake til 2002–2003 for å finne. Da var rundt 30 prosent av de nyutdannede arbeidssøkende.

figur

 

FIGUR 1

 

figur

 

FIGUR 2

 

Karrieredager og nettverk viktig for å få jobb før endte studier

Hvilke kanaler man benytter seg av i jobbsøking, skiller de som har og ikke har fått jobb etter endte studier. Funnene kan tyde på at de nettbaserte kanalene, som Finn.no og LinkedIn, ikke er de mest effektive for å skaffe seg jobb. Eksempelvis oppgir 76 prosent av respondentene uten jobb at Finn.no er en viktig kanal, mot 53 prosent av de som har fått jobb. En stor andel av respondentene som allerede har fått jobb, oppgir at karrieredager og bekjente/nettverk er viktige kanaler for dem. Blant dem som har svart «Annet», er det mange som nevner karriereportalen til skolen. Ellers er bedrifters egne nettsider også hyppig nevnt.

Det ene utelukker ikke det andre, det er gjerne en kombinasjon av kanaler som avgjør om du får jobb raskt, mener karriererådgiver i Econa Kristin Ølberg.

– Nettverk er veldig viktig – opptil 60–70 prosent av alle stillinger blir ikke utlyst, så det å jobbe med nett­verket gir resultater. LinkedIn kommer ofte også i tillegg. Når du har vært i kontakt om en jobb, vil de fleste sjekke deg på LinkedIn. Har du da en profil som er mangelfull eller ikke oppdatert – eller enda verre, ingen profil – ja, da vil dette gi et dårlig inntrykk av deg overfor en ny potensiell arbeidsgiver, råder Ølberg.

Offentlig sektor sliter med å rekruttere nyutdannede

Mange får jobb tidlig. Ifølge Ølberg tyder mye på at offentlig sektor kommer langt bak i å rekruttere ny­utdannede når det store toget går. Det betyr at offentlig sektor ikke bidrar til den sunne konkurransen vi trenger i arbeidsmarkedet, og at de selv går glipp av mange gode kandidater. Vi vet at mange jobber i offentlig sektor burde være svært aktuelle for nyutdannede. Men konkurransedyktige betingelser når det gjelder både lønn og arbeidsinnhold, gjelder uansett sektor, avslutter Ølberg.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS