Magma topp logo Til forsiden Econa

Odd Nordhaug

Odd Nordhaug er siviløkonom fra NHH, cand.mag. i samfunnsvitenskap og cand.polit. med sosiologi hovedfag fra Universitetet i Bergen samt dr.philos. fra Universitetet i Oslo. Han er professor ved Institutt for strategi og ledelse, NHH. Han har medvirket til mer enn 50 bøker.

Nordhaug(L)

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS