Magma topp logo Til forsiden Econa

Gro Ladegård er dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Hun har tidligere vært stipendiat og forskningsassistent ved SNF, og forsker ved FAFO.

Økonomen og systemet

Det hender jeg ikke sier høyt at jeg er økonom. Som forleden dag for eksempel - i samtale med en arkitekt. Firmaet hennes hadde leid inn en økonomisk rådgiver. Og hva er det økonomer gjør? Kutter kostnader, selvfølgelig. Etter to års hard jobbing med et interessant prosjekt ble det amputert i sluttspurten. Argumenter om kompetanseoppbygging og kvalitet falt døde til jorden. Hun mener økonomer er en egen rase som ikke tenker på annet enn penger.

Økonomer er jo så mangt. Men som fagpersoner blir vi ofte betraktet som representanter for et økonomisk system som etter hvert begynner å få et temmelig frynsete rykte. Som økonom er jeg slett ikke bare opptatt av penger (faktisk ganske lite), men det er ikke til å nekte for at i en markedsøkonomi er det lønnsomhet som er det viktigste kravet til en bedrift. Systemet har i seg selv ingen mekanismer som sørger for at andre verdier enn de økonomiske blir ivaretatt. Hvis «den usynlige hånd» ikke fungerer, og graden av kollektiv styring er lav, blir det hele opp til den enkelte aktørs moral. Og det er dessverre tegn som tyder på at denne hånden er mer usynlig enn noen sinne, og at moral er et ukjent ord for mange aktører.

John Kenneth Galbraith uttalte f.eks. nylig at det er spekulasjoner i den private finanskapitalen som utgjør den største trusselen mot balanse i verdensøkonomien - med de store følgene dette får for fordelingspolitikk og fattige land. Her på berget ser vi lite til økonomer som er kritiske til det økonomiske systemets funksjoner, selv om vi har fått med oss at meglermiljøene kanskje kunne trenge en aldri så liten moralsk opprustning.

Nå har det imidlertid kommet en bok på markedet som bør interessere alle økonomer. Andreas Winsnes har skrevet om terror som våpen mot kapitalismens maktbruk. I likhet med Gert Nygårdshaug mener Winsnes at det er storkapitalen som utgjør en av de største truslene mot menneskeheten i dag. Hvordan kan man si at trikkesniking er umoralsk, mens utrydding av hele landsbyer i regnskogene bare er et systems nødvendighet? Er det systemet selv som fostrer og belønner utbyttere og finansbøller? Selv om vårt økonomiske system er uten moral, vil vi ikke at det skal brukes som gjemmested for umoral.

Herved inviteres alle kritiske økonomer til debatt i Magma. Dette er presserende spørsmål som berører oss som økonomer og som mennesker, og det er på tide at debatten reises!

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS