Magma topp logo Til forsiden Econa

Øystein Foros

Øystein Foros er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har Høyere Avdeling fra NHH med samfunnsvitenskap som spesialisering. I dag arbeider han som forsker i Telenor FoU og er vitenskapelig rådgiver ved SNF.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS