Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1406_aktuelt-10_img_017

magma1406_aktuelt-10_img_018

magma@fagbokforlaget.no

Økonomen i den nye økonomien

Mon tro om de visste det, de fremsynte unge mennene, som i 1939 stiftet Bedriftsøkonomisk Forening? Mon tro om de så for seg at økonomistudiet skulle være det mest populære studiet blant norske utdanningssøkere? At det skulle være balanse mellom menn og kvinner på studiene, når over 5000 nye studenter årlig tar fatt på økonomistudiet? At siviløkonomstudiet skulle være femårig? At flertallet av siviløkonomstudentene henter inspirasjon internasjonalt, ved å ta et semester eller flere ved utenlandske samarbeidsinstitusjoner? At siviløkonomene skulle arbeide i bransjer de knapt så for seg, som data- og telekommunikasjon, fiskeoppdrett eller oljerelatert virksomhet? At det var plass for økonomer i nær sagt alle bransjer, ikke bare de som var vanlig for økonomer for 75 år siden?

Ved milepæler som 75 er det besnærende å se tilbake. Det er viktig å gjøre det også, for verden har forandret seg, og siviløkonomene og økonomifaget med den. Men minst like viktig er det å se fremover. Hvordan ser utdanningen ut om 75 år, hvor lang er den og hvem utdannes? Hvor studerer fremtidige økonomer? Hvor arbeider de, og hva tilfører de samfunnet når de skal ut i arbeidslivet? Hva har vi lært om måten vi bruker det vitenskapelige, faglige grunnlaget på? Hvordan samarbeider vi med andre fagdisipliner?

Refleksjon over disse spørsmålene er målet for dette jubileumsnummeret. Vi har spurte sentrale personer i dagens Norge om hva økonomer har betydd, og hva de tror om fremtiden for faget. Vi har sett på hvordan historien har endret norsk økonomi og samfunnsliv, og plassert økonomer i stadig nye posisjoner. Vi har fått spydspisser i norsk økonomisk forsk­ning til å vurdere hva vi som fagpersoner visste før den så langt siste store finanskrisen, hva vi har lært og hva vi kan gjøre annerledes i fremtiden, når de rapporterer rykende fersk forskning fra NHH-programmet «Krise, omstilling og vekst» .

Tidsskriftet har vært et viktig verktøy for foreningen fra oppstarten. Allerede i det første året i 1939 ble det sendt ut et medlemsblad. Siden den gangen har tidsskriftet endret seg flere ganger, men retningen er klar: Faglige og vitenskapelige artikler har blitt en stadig viktigere del av innholdet; en følge av at kravet til faglig oppdatering har økt. I dag er Magma spydspissen i Econas arbeid for det kompetansevedlikehold og faglige oppdatering vi alle trenger i et livslangt arbeidsliv.

I fortsatt videre arbeid ønsker vi derfor alle hjertelig til lykke med dagen, og vel blåst 75. Men aller mest – til lykke med fremtiden!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS