Magma topp logo Til forsiden Econa

Leif Knutsen, leder i digitaliseringsnettverket hos Econa Oslo og Akershus.

Økonomer ligger etter i digital kompetanse

Det er et stykke igjen før vi som økonomer og ledere er i spissen for digital innovasjon, og det er til ulempe for oss, våre arbeidsgivere og vårt samfunn. Det er mye nytt å lære.

Digitaliseringsnettverket i Econa bygger sitt formål på foruroligende gap mellom tre kurver:

  • den eksponentielle utviklingen i digital teknologi
  • den kvadratiske veksten i næringslivets digitale innovasjonstakt
  • den lineære utviklingen i økonomers digitale kompetanse

Likevel er det åpenbart at økonomenes rolle i digitaliseringsbølgen egentlig er uunnværlig, og spesielt når vi har lederansvar: For å lykkes må vi forstå hvordan verdiene oppstår, hva risikoene er, hvordan det bør investeres, og ikke minst hvordan omstillingene skal ledes. Det er vi som skal oppdage hvordan digital innovasjon endrer på hele sektorer i vår samfunnsøkonomi når det rives ned veletablerte barrierer og bygges nye. Det er vi som skal kunne måle nye former for eiendeler så vel som gjeld og egenkapital.

Det er vi som skal ta stilling til investeringer i digitalisering og forstå hvordan det påvirker våre virksomheters konkurransefortrinn. Det er vi som skal kartlegge kompetanse, kultur, struktur, beslutningsprosesser og så videre, når digitale innovasjoner endrer på rammeforutsetninger. Det er vi som skal forstå nye former for risiko når (for eksempel) nettverkseffekter, proprietære algoritmer og plattformstrategier gjør seg gjeldende.

Denne utgaven av Magma er en god introduksjon til en epoke i vårt fag som vil ta flere tiår å spille helt ut, og som trolig vil kreve at vi alle skifter ut verktøykassen vår.

Det er maktpåliggende, både for samfunnet og oss, at økonomer og ledere jobber seg frem til spissen i endringsprosessene. Vi burde bidra til at næringslivets innovasjonskurve følger teknologien tettere. Men nå ligger vi etter.

Blant ferdighetene vi må bygge og stadig fornye, er:

  • Nye forretningsmodeller og nye mikroøkonomiske strukturer som følge av automatisering av prosesser, autentisering og fortolkning av informasjon.
  • Datavitenskap: Hvordan vi greier å måle alt mulig rart, organisere massive datamengder, og analysere og lære på banebrytende vis.
  • Ledelse av høyt kompetente, selvdrevne mennesker med tung og dyp ekspertise i spesialiserte områder hvis engasjement er avhengig av annet enn vår vante industrielle modell.
  • Utvikling og bruk av kunnskap lagret digitalt, i mange forskjellige medier og formater: forelesningsvideoer, simuleringsspill, diskusjoner, avanserte algoritmer, dyp læring og mye mer.
  • Problemløsning som en egen disiplin, både fordi løsninger på «enkle» problemer er ferdige og dokumenterte, og fordi digitalisering skaper sine egne, foreløpig helt uoverskuelige problemer. (Som et kuriosum kan nevnes at Magmas forgjenger Bedriftsøkonomen i 1972 (nummer 8) publiserte en banebrytende artikkel om wicked problems av Horst Rittel som het «On the planning crisis: Systems analysis of the ‘first and second generations’».)

Denne listen er ufullstendig, og tiden vil vise hvor godt den treffer. Men den illustrerer likevel hvor mye vi trenger å bli informert om, ta stilling til, og etter hvert mestre.

Vi i Digitaliseringsnettverket ønsker å skape et bredere og mer allsidig engasjement innenfor Econa om de tøffe utfordringene foran oss, og vi ønsker også at Econa skal bygge en profil som en seriøs, kunnskapstung bidragsyter i samfunnsdebatten. Vi ser med glede at stadig flere av våre andre nettverk trekker inn digitale problemstillinger, og vi håper at det blir et digitalt innslag i alle Magma-utgaver fremover.

Leif Knutsen er daglig leder i Primesource AS og rådgiver for store organisasjoner med høye omstillingsambisjoner basert på digitalisering. Leif har delt sin karriere mellom Oslo og New York, med fartstid i McKinsey, Accenture og mindre firmaer han har vært med på å lede og utvikle.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS