Magma topp logo Til forsiden Econa

Hilde Kristoffersen

Økonomiformidling med hodet og hjertet

Forfatter Gunhild J. Ecklund utvikler innholdet i Økonomiglede, i samarbeid med Econa. Gunhild er blant annet hjernen og hjertet bak boken Hva er økonomi? Fakta og funderinger, en populær bok om økonomi rettet mot barn og unge.

figur

Ecklund er dr.oecon. og er levende opptatt av økonomi i et samfunnsperspektiv.

I bunn er jeg historiker og tok doktorgraden på Handelshøyskolen BI i økonomisk historie. Jeg har alltid vært interessert i politikk og mennesker, og ser økonomi som en svært viktig del av samfunnslivet. Økonomi er også en kjernekompetanse for å kunne ta styring i eget liv, sier Ecklund, og fortsetter:

– Da jeg skulle bli selvstendig næringsdrivende, måtte jeg for eksempel gå gjennom økonomien min for å finne ut om det var en reell mulighet å si opp min faste forskerstilling. Du kan si at jeg brukte min økonomikunnskap til å finne en måte å tjene mindre penger på. Dette synes mange unge er rart, men det krever god økonomisk innsikt å kunne ta bevisste valg som gir mulighet til å leve det livet du ønsker. Kunnskap gir muligheter. Slik jeg ser det, er økonomi en kjernekompetanse for å ta styring i livet.

Mange skremmes

Gunhild J. Ecklund vil vise unge hvor mange mulig­heter som åpner seg om man har kontroll på økonomien.

– Nettopp disse mulighetene ønsker jeg at de unge skal bli klar over. Jeg ønsker at de skal bli bevisste og lære å prioritere hva som er viktig for dem. Jeg tror det har livslang verdi å lære økonomi som ung. Da er det mindre sannsynlig at de får økonomiske problemer som voksne. Det vil jeg gjerne bidra til, og jeg ble derfor veldig interessert da Econa tok kontakt. Econa er en ideell og troverdig aktør, og med 20 000 økonomer i medlemsmassen blir de lyttet til, med god grunn. Jeg har også veldig sans for vinklingen de har valgt: Økonomiglede signaliserer at økonomi også er gøy og interessant.

– Hvordan opplever du interessen for økonomi?

– Forbausende mange skremmes av økonomi. Flere foreldre gir tilbakemelding om at de har forstått økonomi for først gang gjennom å lese boken min. De har kjøpt boken til barna, og lest den selv først. For første gang skjønner de økonomiske sammenhenger og begreper, sier hun.

– De som er skremt av økonomi, er redd for at de ikke skal forstå, samtidig skjønner de at det er viktig, og dermed blir de enda mer skremt. Det er trist, men jeg tror jeg skjønner hvor skoen trykker. Da jeg skrev boken, brukte jeg mest tid av alt på å skrive slik at det er mulig å forstå innholdet uten å kunne økonomi fra før. Økonomifaget er veldig lukket, ord og begreper støter folk bort, mens de innvidde bruker fagbegreper som om det er kake. Økonomiterminologien er uforståelig og gjør innholdet utilgjengelig. Språket og formidlingen må være tilpasset mottakeren.

Ecklund understreker at hun er glad for at Econa er veldig bevisst på dette, og legger vekt på opplæringen av dem som skal ut i klasserommene og undervise i Økonomiglede.

– Økonomisk kompetanse har de i stort monn, og nå får de muligheten til å dele dette med skoleungdom. Med opplæring innen klasseledelse, pedagogikk osv. vil formidlingen også bli god, og det er mye av kjernen.

Må læres tidlig

– Ja, hvordan skal man få Økonomiglede til å treffe mottakeren, ungdomskolelevene?

– Dette har vi snakket mye om i prosjektet, og Econa og jeg er enige om at vi må ta utgangspunkt i ungdommenes liv. Hva trenger de der de er i livet sitt nå, med de avgjørelsene de kan eller skal ta? Det er mange måter å motivere og skape interesse for økonomi på. Noen blir motivert av å tjene penger. Andre våkner når jeg snakker om forbruk eller miljø eller rettferdighet. Atter andre kan du vekke med å snakke om mote. Mote er også økonomi. Gjenbruk og redesign handler om økonomi, ikke bare hvilken stil som er trendy, sier hun og understreker:

– Det økonomiske budskapet når fram når vi har fokus på målgruppen. Dette har jeg lyst til at vi skal få til med Økonomiglede også. Jeg ønsker at de unge skal få gjøre reelle økonomiske erfaringer før de blir voksne. Det er mye bedre å gjøre en dum erfaring som 15-åring enn når du er 18 år og har eget kredittkort. For å bli god må man øve, og økonomi er intet unntak.

Forfatteren er opptatt av å formidle at alle er en del av et større samfunn.

– Økonomi handler ikke bare om den enkeltes vinning eller lykke. Det er viktig å forstå at man påvirker samfunnet med de valgene man gjør. Jeg ønsker å gjøre noe med bevisstløsheten, vise at selv tilsynelatende håpløse situasjoner har muligheter. Let etter uløste oppgaver rundt deg, er det et behov du kan mette? Ha et entreprenørblikk. Dette kan du ha fra du er liten. Kan du eksempelvis måke snø hos naboen mot betaling? Jeg ønsker at de unge skal være bevisst at de har en økonomi allerede, og at de kan ta grep og ansvar i eget liv. Slik lærer de å bli ansvarsbevisste og kan ta bedre beslutninger i eget liv. Dette er også helt i tråd med Econa sin visjon «Bedre beslutninger. Hver dag», oppsummerer hun, og avslutter:

– Alle er forskjellige og motiveres av ulike ting, og økonomi kan komme inn hvor som helst. Det er en stor styrke for økonomi som fag, og jeg tenker det er viktig å utnytte dette for å nå bredt ut til mange. Jeg gleder meg til å få være med på å spre økonomiglede til ungdommene.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS