Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Økonomisk optimisme på Bergens vegne

Det vestlandske næringslivets utfordringer var oppe til diskusjon på jubileums­arrangement i Bergen da Econas tredje lokale jubileumsarrangement gikk av stabelen på NHH 8. mai. Høyskolen har vært selve spiren til foreningen, og det var ikke tilfeldig at Econas representantskap møttes i Bergen dagen etter, 75 år etter at foreningen ble grunnlagt.

Selv om næringslivet på Vestlandet opplever gode tider, er det noen bekymringer som går igjen hos flere. Viktige spørsmål for næringslivet dreier seg om bedre veiforbindelser på Vestlandet, tilgang på kompetent arbeidskraft, utvikling av næringsklynger og såkornfond i vest, viste diskusjonen.

Himmelen er ikke skyfri, noen grep må tas

NRK-veteran Geir Helljesen ledet debatten med god innsikt i både Bergen by, historien og Econa. Kjente fjes fra næringsliv og politikk i Bergen stilte til debatt. Næringslivsleder og styreleder i Oslo Børs, Benedicte Schilbred Fasmer, og Arbeiderpartiets gruppestyreleder Harald Schjelderup gav sine inntrykk av regionen, som viste seg å være ganske samstemte.

Helljesen åpnet med å si at selv om størstedelen av verdiskapingen foregår på Vestlandet, tas mange sentrale beslutninger i Oslo-området. Det er fortsatt optimisme, men himmelen er ikke helt skyfri. Noen grep må tas for å holde optimismen oppe.

Verdens største børsnoterte fiskeby

Benedicte Schilbred Fasmer trivdes i lokalene, som også var der hun ofte vanket som barn, og var med sin NHH-professorfar på jobb. I sitt innlegg poengterte hun på at maritim næring, olje og gass er de mest produktive næringene på Vestlandet, og at Oslo børs er verdens største børs når det gjelder fisk og sjømat. Bergen er dermed verdens største børsnoterte fiskeby, konkluderte hun.

Fasmer dro også frem økonomers betydning i næringslivet:

– Det å drive og utvikle bedrifter krever kompetanse. Det er flere økonomer med i bildet, flere flinke økonomer som er kreative for å skape høyere verdi og vekst.

Lei av bykampen

Arbeiderpartiets Harald Schjelderup mente at Norge har en fantastisk arbeidsdeling mellom Bergen og Oslo, og at byene utfyller hverandre på en god måte. Mens Bergen har naturressursene, havet, viljen til hardt arbeid, sjømat, shipping, energien og eksporten, har Oslo statsadministrasjonen, kunnskapsintensive næringer, høy lønnsomhet og annen form for verdiskaping.

Schjelderup blir ofte lei av bykampen, og sa at mange muligheter finnes på Vestlandet, så det er opp til vestlendingene hvordan de forvaltes i fremtiden. Bergen skal ikke drømme seg tilbake til å være hovedstad, men heller drømme om å ha internasjonale ambisjoner og spille en rolle internasjonalt, proklamerte han.

– Nøkkelen til å utnytte dette ligger i samspillet mellom forskning, politikken og næringsliv. Her må vi lykkes i å utfylle våre roller, da lykkes vi også som landsdel. Vi har et fantastisk naturgitt utgangspunkt. Politisk stabile forhold, demokrati som fungerer, offentlige tjenester på høyt nivå og et effektivt byråkrati. Med dette tror jeg at Bergen og Vestlandet vil skinne på den internasjonale arena, sa Schjelderup.

Utnytt optimismen

Til sist stilte Geir Helljesen spørsmål til Econas representanter om hva som bør være Econas ansvar i jubileumsåret, og hvilke forventninger og krav Hordaland bør ha til Econa.

– Vi vil få medlemmene til å være med oss både i hode og hjerte. Noen medlemmene setter aller størst pris på er at vi lager de gode møteplassene der de ønsker å være. Mennesker liker å komme sammen. Econa ønsker å bringe økonomer sammen, var svaret fra Econas styreleder Tom O. Kleppestø.

– Vi ønsker å skape engasjement hos medlemsmassen, svarte Nils-Kristian Midttveit, leder av Econa Bergen.

Til sist poengterte Geir Helljesen at optimismen på Vestlandet må utnyttes heller enn at man sutrer.

– Vi kan ikke alltid velge den lettvinte løsningen. Det er hardt arbeid som kreves, innsatsvilje, samarbeid, kreativitet og kloke hoder, avsluttet Helljesen.m

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS