Magma topp logo Til forsiden Econa

Ole Skalpe

Ole Skalpe er dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Han harstudert sosialøkonomi ved UiO og har en MBA-grad fra ManchesterBusiness School. Skalpe har arbeidserfaring fra Konkurransetilsynetog Procter & Gamble i London. For tiden har han etpost.doc-stipend ved Handelshøyskolen BI og en toerstilling vedHøgskolen i Buskerud.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS