Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Om å banne i kirken

Hvis Norges Bank var en kirke, ville artikkelen Joseph E. Stiglitz skrev i Aftenposten 16. mai kunne sammenlignes med høylytt banning i kirken. Tittelen er «Inflasjonsmålets fiasko», og nobelprisvinneren går rett i strupen på sentralbanksjef Svein Gjedrem og hans credo for styringen av norsk pengepolitikk.

Hovedbudskapet til Stiglitz er kort og godt at de landene som fastsetter renten etter hvor høy prisstigningen er, blant dem Norge, bør oppgi dette inflasjonsmålet. Hans påstand er at et slikt virkemiddel kan gi svakere økonomi og høyere arbeidsløshet, men uten at det får særlig virkning på inflasjonen.

Joseph E. Stiglitz er ikke hvem som helst. I tillegg til å være nobelprisvinner i økonomi er han også professor i faget ved Columbia-universitetet i New York. Han har også vært sjeføkonom i Verdensbanken og han var økonomisk rådgiver for tidligere president Bill Clinton.

Faktisk var det samme år som Stiglitz fikk nobelprisen at Norge innførte inflasjonsmål etter råd fra sentralbanksjef Gjedrem. 29. mars 2001 ga regjeringen Norges Bank et nytt operativt mandat om å fastsette renten ut fra et inflasjonsmål på 2,5 prosent. Det innebærer at når prisveksten ligger over 2,5 prosent, skal sentralbanken sette opp renten i et forsøk på å få inflasjonen ned. Motsatt skal renten senkes i håp om å få prisveksten opp i perioder der den ligger under 2,5 prosent.

Norge er ikke alene. På listen over land som har innført inflasjonsmål, finnes også Israel, Tsjekkia, Polen, Brasil, Chile, Colombia, Sør-Afrika, Thailand, Sør-Korea, Mexico, Ungarn, Peru, Filippinene, Slovakia, Indonesia, Romania, New Zealand, Canada, Sverige, Storbritannia, Australia og Island.

Professor Stiglitz håper at listen ikke blir lengre, og at de fleste land vil bruke sunn fornuft. Men «verdens sentralbanksjefer er en sammensveiset klubb som er tilbøyelig til døgnfluer og moteluner,» skriver han. Han raljerer over deres tro på Milton Friedmans monetarisme på 1980-tallet. Han er ikke mer nådig mot inflasjonsmålet, som han kaller et mantra. «Denne enkle oppskriften er basert på lite økonomisk teori eller empirisk belegg.»

Stiglitz er spesielt bekymret for utviklingslandene når matprisene stiger kraftig, som nå. Setter de opp renten for å holde inflasjonen i sjakk, får det ingen effekt på prisene på den risen eller det kornet de må importere. Men økte renter kan bremse økonomien og dempe prisene på noen varer og tjenester, spesielt i skjermet sektor. Resultatet blir trolig nedgangstider og høy arbeidsledighet. Botemidlet blir verre enn sykdommen.

Så langt har bannbullen ikke svekket de norske tilhengerne i troen på inflasjonsmå/let.

 

figur

Redaktør Magne Gaasemyr


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS