Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Om penger, pasienter og paradokser

Denne høsten står i helsevesenets tegn. Arbeiderpartiet vil at staten skal overta landets sykehus. Målet er bedre styring og mer effektiv drift. Konsekvensen kan bli at fylkeskommunen forsvinner. Fremskrittspartiet har seilt opp på meningsmålingene som landets største parti. Den viktigste enkeltsaken som oppgis som grunn til Carl I. Hagens velgertekke, er troen på at han er den eneste som kan løse krisen i det offentlige helsevesenet.

Folk forstår ikke at det ikke kan brukes mer penger på uløste oppgaver når staten går med kjempeoverskudd. Trusselen om økt inflasjon og høyere renter preller av. I alle partiers velgergrupper er det flertall for mer bruk av oljepenger, viser meningsmålingene.

Men samtidig som kriseropet blir stadig høyere, er det et paradoks at aldri før har så mye penger blitt brukt nettopp på helse her i landet som nå, det aller meste finansiert ved stadig større offentlige bevilgninger. Er det kanskje slik at mer penger ikke er løsningen på alle problemer, eller er svaret så enkelt som at økningen i helsebevilgningene likevel har vært for liten?

Så komplekse institusjoner som sykehusene er, er det opplagt at ledelsesoppgaven er svært vanskelig. Kanskje finnes det ikke andre bedrifter i vårt samfunn som er tyngre å lede enn de største sykehusene. Dermed stilles det også tilsvarende krav til eierskap, styrets rolle, finansieringsform osv. Da blir det for lettvint bare å snakke om å pøse mer penger inn i sykehussektoren for å avhjelpe pasientkøene. I verste fall kan det bare gjøre galt verre.

Fylkeskommunene har gjennom sin 25 år gamle historie ikke hatt noen heldig hånd med sin rolle som sykehuseier. Å overføre denne rollen til staten samtidig som mer markedsorientering åpenbart er nødvendig for å øke effektiviteten, kan synes paradoksalt. Men hittil har ingen kommet med noe bedre, og å organisere sykehusene i et statlig «Helsenor», som professor Jan Grund foreslår i sin artikkel, høres ut som en spennende idé. Siden Grund er en av regjeringens nærmeste rådgivere på området, er det også stor sjanse for at det er denne modellen som blir valgt.

I en velferdsstat med høyt skattenivå er det et rimelig krav at vi får nødvendig behandling når vi er syke. Men tross alt er de fleste av oss friske det meste av tiden (selv om økningen i sykefraværet kan få en til å lure på hvor lenge det holder), og altså ikke bare pasienter. Derfor er det viktig å stille krav om effektiv bruk av helsekronene, så det også blir litt igjen til andre formål; kultur, barnehager, skoler, forskning osv.

figur

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS