Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1706_aktuelt-10_img_004

charlotte hartvigsen lem

Omnipotente nysgjerrigperer bes søke

Før het det IT-sjef. Nå lyses det ut stillinger med nye begreper, der titlene er CDO (Chief Digital Officer), CIO (Chief Information Officer) eller CTO (Chief Technology Officer). Disse stillingsbenevnelsene fikk for alvor vind i seilene da Obama-administrasjonen opprettet en CTO-posisjon i 2009, og har de senere årene blitt stadig mer vanlig

Kravene som stilles til søkerne er store. Leser man annonsene er det fire krav som går igjen: Omfattende teknologiinnsikt, solid forretningsforståelse, utmerk­ede kommunikasjonsferdigheter og en stor grad av nysgjerrighet – altså det rene renessansemennesket. Det kan vise seg like vanskelig å finne den rette lederen for bedriftens digitaliseringsarbeid som det er å finne den den rette ektefellen: De skal være i besittelse av alle gode egenskaper, men samlet i én person.

I Norge er anslått at de første av denne nye generasjonen av ledere ble ansatt for fire, fem år siden, og at de i dag teller i underkant av hundre hoder.

Disse lederne sitter i større grad enn tidligere IT-sjefer i toppledergruppen. Det springer ut fra erkjennelsen av at teknologi og digitalisering ikke lengre er en løsrevet støttefunksjon i en bedrift. Det å kjenne til, se og forstå mulighetene teknologi skaper, er en grunnleggende forutsetning for alt strategisk arbeid. Rådgivingsselskapet Gartner karakteriserer CDO-organisasjonen som kjernevirksomhet, og en totalintegrert del av all virksomhet, uansett type drift. Gjennom digital transformasjon er det mulig å både forbedre produktivitet og effektivitet, og å skape nye forretningsmuligheter. I tillegg gir teknologi mulighet for bedre dialog med kundene, en relasjon som er avgjørende for å kunne drive utviklingsarbeid og god innovasjonsaktivitet.

Men hvem skal ha ansvaret for å ta bedriften inn i et strategisk paradigmeskift? Kan det i det hele tatt delegeres bort fra styret og toppleder, og settes ut til et enkelt hode eller en avdeling?

Felles for konklusjonen hos mange av bidragsyterne i dette nummeret er at det virkelig store teknologiske løftet ikke lar seg gjennomføre uten et samarbeid på tvers i hele organisasjonen. En solid forankring i topp­ledelse og i styret er dermed en sentral forutsetning for å lykkes i de nye moderne lederrollene.

Noen personlige egenskaper trekkes også som en suksessfaktor, nemlig nysgjerrighet og lærevilje. Den teknologiske utviklingen går fort, og det gjør også endringene som tvinges frem. Den skal derfor stå tidlig opp om morgenen som skal evne å både følge med i utviklingen, se fremover, være fyrtårn internt og drive forretningsutvikling.

Det er den omnipotente nysgjerrigpers gullalder.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS