Magma topp logo Til forsiden Econa

Sigrid Folkestad

Omorganiserer til ingen nytte

– Bedrifter må slutte med omorganiseringer. Det gir liten operativ effekt, sier professor Jon Iden. Han mener ledere kan legge organisasjonskartet til side.

– Bedriftsledere har en overdreven stor tro på omorganisering. Men å tegne et nytt organisasjonskart gir ingen operativ effekt. Skal en bedrift bli mer effektiv, innovere eller gi kunden en bedre opplevelse, må bedriften fokusere på hvordan tjenestene leveres, ikke på hvordan ansatte er inndelt.

Det er prosessene vi må interessere oss for, mener Jon Iden.

Iden er professor ved Institutt for strategi og ledelse, der han underviser i og forsker på prosessledelse. Han studerer hvordan prosesser og prosessorienterte bedrifter ledes og hvilke forutsetninger som gjelder for vellykket prosessledelse. Iden har utviklet RIS, en anerkjent metode for prosessutvikling.

figur

Professor Jon Iden ved Institutt for strategi og ledelse.

Samarbeid om helheten

– Prosess er arbeidet vi utfører sammen, fra en sak oppstår til den er ferdig behandlet. I prosessledelse er vi opptatt av samarbeid på tvers av organisatoriske enheter. Vi er opptatt av leveransen og ikke minst kunden, den vi leverer til.

Mange bedrifter lykkes, men fortsatt er ideen om horisontal organisering utfordrende for mange, mener han.

– Vi må se på hele verdiskapingen fra begynnelse til slutt. Dersom verdiskapningen er å anskaffe varer, må vi under ett se på hvordan vi bestiller, mottar og betaler for varene. Dette er utfordrende i en funksjonelt oppdelt organisasjon der de ulike enhetene, i dette tilfelle innkjøp, lager og økonomi, ofte hegner om egne interesser.

En god prosess, mener Iden, er kjennetegnet ved klare roller, gode relasjoner, klargjorte regler og effektive ressurser, det siste ofte i form av gode digitale løsninger.

Ha orden i det de gjør

Iden får ofte spørsmål om hva en bedrift oppnår ved prosessledelse.

– Det å endre hvordan vi arbeider kan gi ulike effekter, avhengig av hva vi ønsker. Det grunnleggende er at prosessledelse gir en mer velfungerende bedrift. Når prosessene er klargjorte og kjente, vet de ansatte hvilket ansvar de har, hva de skal gjøre og hvordan de skal samarbeide med kolleger i andre enheter. Alle liker å jobbe i en bedrift hvor ting fungerer. Og som kunde liker vi å handle med bedrifter som har orden i det de gjør.

Iden tror vi etter hvert får flere bedrifter som tenker helt nytt rundt kundene. Fra å «se ut» på kunden, vil bedrifter i fremtiden vende blikket mot seg selv.

Press på å endre

Professor Jon Iden tror mange nye ledere føler press på å gjøre endringer. Da er det betydelig enklere å gripe fatt i organisasjonskartet enn å jobbe med prosessforbedring.

– Når en ny leder kommer inn i en bedrift, må vedkommende vise handlekraft. Det er en forventing om at hun eller han skal gjøre organisasjonen bedre og tilføre noe nytt. Dermed blir det gjerne å flytte på folk og funksjoner. Det er en måte å vise at lederen kan og vil noe.

Dette skjer i alle typer organisasjoner, mener NHH-forskeren.

Kontroll eller innovasjon

Idens forskning viser at prosesstankegangen brer om seg i alle norske næringer. Petroleumsindustrien legger stor vekt på samsvar og effektivitet gjennom standardisering. Der er formålet å vise at en har kontroll med bedriftens prosesser.

Andre næringer er mer opptatt av innovasjon og finne nye og bedre måter å levere tjenester på. Aktuelle eksempler er betalingsformidling i bank, internettbasert læring i undervisningssektoren (MOOC), Amazons bruk av droner for varelevering, Airbnbs modell for tilbud av overnatting samt Uber og Lyft inntreden i drosjenæringen.

figur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS