Magma topp logo Til forsiden Econa

Otto Risanger

Otto Risanger er journalist og faglitterær forfatter, med hovedvekt på popularisering avskatt, trygd og personlig økonomi. Risangers årlige Pengeboka utkom ifebruar 2006 i sin 28. utgave. Han driver nettstedet risanger.no, mednyhetstjeneste og ca. 30 elektroniske bøker rettet mot småbedrifter.Denne artikkelen er utvalgte utdrag fra Samboerboka og Ektefelleboka avOtto Risanger, to av seks bøker i Pengene og livet-serien. Serien består itillegg av Singelboka. Foreldreboka, Skilsmisseboka og Arveboka.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS