Magma topp logo Til forsiden Econa

Overførbar kunnskap

figur-author

– kan det gi deg drømmejobben?

Hender det at du ser på stillingsutlysninger og føler du mangler kompetansen for å tørre å søke? Da må du tenke nytt og annerledes. Du må rett og slett se på hvordan kunnskapen og bakgrunnen du har, kan overføres til stillingen du har lyst på, med andre ord: Hvor overførbar er din kompetanse? Den er oftere mye større enn du tror.

Personlighet viktigst

Når arbeidsgivere skal ansette, ser de på søkerens harde og myke ferdigheter. De harde ferdighetene omfatter faglig kompetanse, arbeidserfaring og utdannelse. Rett og slett det du kan dokumentere. De myke ferdighetene er en kombinasjon av holdninger, sosiale ferdigheter og personlighet. Dette kan for eksempel være samarbeidsegenskaper, selvinnsikt og læringsvilje. Vi opplever at de myke ferdighetene blir stadig viktigere i arbeidslivet, da mange arbeidsgivere innser at det er enklere å lære opp ansatte i harde ferdigheter enn det er å endre deres myke ferdigheter. I tillegg blir de myke ferdighetene stadig viktigere i et arbeidsliv som går mot digitalisering og automatisering. Man kan ikke automatisere bort nysgjerrighet og sosiale antenner.

Når du skal søke på nye jobber, må du vise til kompetanse og erfaring fra tidligere stillinger, utdannelse, verv eller fritidsinteresser. Dersom dette ikke matcher kravene i stillingsutlysningen 100 prosent, må du tenke på om din bakgrunn kan overføres til stillingen du ønsker. De aller fleste sitter på kompetanse som er relevant på tvers av ulike stillinger, bransjer og arbeidsoppgaver. Dette kan for eksempel dreie seg om ferdigheter innen kommunikasjon, ledelse og evne til å jobbe i team. Selv om du kanskje har mer og bedre kompetanse på andre områder, er det viktig å ikke la disse skygge for det som kan overføres til den nye jobben som du ønsker å søke på.

Nyutdannet

Spesielt nyutdannede og de som er i starten av karrieren, bør bli mer bevisst på sin overførbare kunnskap og få dette frem i sin CV. En deltidsstilling i barnehage kan gi mye erfaring og kunnskap som du kanskje ikke tenker over, men som er relevant for stillinger du ønsker å søke på. Som barnehageansatt kan man utvikle sine samarbeidsevner, kommunikasjonsferdigheter og pedagogiske evner. Selv om det ikke nødvendigvis har gitt deg relevant faglig erfaring, kan du ha utviklet dine myke ferdigheter, som kan være akkurat det en arbeidsgiver er ute etter. Mange har også verv ved siden av studiene som kan gi erfaring innen blant annet strukturering, organisering og ledelse. Dette er gull verdt, mange etterlyser frivillighet og engasjement.

Manpower har en kampanje gående, «Sett spillerfaring på CV-en», der de viser hvordan unges gaming kan gi nytte i arbeidslivet. Forskning viser at gjennom spill utvikler unge en rekke ferdigheter og egenskaper som for eksempel samarbeid, planlegging, strategisk og kritisk tenkning, og organisering. Dette er ferdigheter arbeidslivet etterspør, og det er dermed gøy at Manpower også fokuserer på overførbar kunnskap og viktigheten av dette.

Det er viktig å ikke la seg skremme av stillingsannonser som etterspør kvalifikasjoner du føler du mangler. Tenk heller på overførbar kunnskap, og fokuser på de myke ferdighetene – kanskje det kan gi deg drømmejobben.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS