Magma topp logo Til forsiden Econa

Øyvind Helgesen

Øyvind Helgesen er dr. oecon fra NHH og er professor i markedsføring ved Høgskolen i Ålesund og professor II i management accounting ved NHH. Han har ca. 25 publikasjoner i vitenskaplige tidsskrift. Disse dekker ulike områder innenfor markedsføring og management accounting.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS