Magma topp logo Til forsiden Econa

Øyvind Lund Martinsen

Øyvind Lund Martinsen (ph.d.) er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Forsvarets Høgskole. Han forsker på problemstillinger innen personlighets­psykologi, ledelse, kreativitet og pedagogisk psykologi. Han underviser og holder foredrag innen samme tematikk.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS