Magma topp logo Til forsiden Econa

På bølgelengde med gründerne

For 2 år siden slo en maskiningeniør telefonnummeret til Terje Mikalsen i Farsund. Nå står en ny type elektromotor ferdig til utprøving - finansiert i stillhet, patentert og klar for å møte markedet. Suksess eller fiasko? Det vet ennå ingen.

«Vi ville aldri investere i Internett på nynorsk.»

«Nettverk bygges på tillit, og tillit bygges opp gjennom gjensidig nytteverdi over lengre tid. Det betyr at vi må oppføre oss skikkelig.»

«Som investor hjelper det rett og slett ikke å ha makten - den er ikke noe verd hvis nøkkelpersonene går.»

«Jeg vil ikke påstå at vi har klart å påvirke etikken i de bedriftene der vi har gått inn med kapital. Men jeg kan si helt klart at vi har avslått flere investeringer fordi vi har vært i tvil om etikken.»

figur

Thor Svegården er leder for egenkapitaldivisjonen i SND.

- Jeg ser etter det uvanlige, både i teknologi og mennesker, sier Mikalsen. Han og hans kapital trives best der høydeforskjellene er store, og i slikt terreng er det fremfor alt to ting som gjelder: tillit og nettverk.

- Kall meg aktiv medeier, det er det jeg er. Det er aktivt eierskap vi driver med i Mosvold-Farsund, sier Terje Mikalsen.

Visittkortet røper tittelen styreformann i Mosvold-Farsund, privat investeringsselskap. I avisspaltene omtales han helst som investor og reder. Men investor kan gi feil assosiasjoner, mener Farsund-rederen, som i dag styrer et konglomerat der familierederiet bare utgjør en mindre del.

Papirtransaksjoner og kjappe klipp fra et meglerbord - det er ikke slike assosiasjoner Terje Mikalsen ønsker å gi når han presenterer seg og sin virksomhet. Helst er det helhet og store sammenhenger det handler om når Mikalsen forteller om sin investeringsfilosofi. Selv om han også påpeker at transaksjonsøkonomien er en nødvendig del av helheten.

I IT-markedet, der han er en velkjent veteran, holder han på en profil som er annerledes enn nykommernes. Mens mange av de nyere investorene har en ren finansiell bakgrunn, ønsker Mikalsen og hans medspillere å legge vekt på teknologisk forståelse og industrielt nettverk. Deres varemerke er evne, og vilje til å snakke samme språk som gründerne - og de lederne som tar bedriften videre.

DE STORE SPRANGENE

Det var i dette markedet Terje Mikalsen la ut på en livslang leting etter de store teknologiske nyvinningene. Han så mulighetene tidligere enn de fleste andre; Norsk Data-eventyret er en velkjent historie som i ettertid illustrerer både svimlende vekstmuligheter og stor fallhøyde. Teoretisk sett gikk det én milliard tapt i den investeringen. På den annen side: En million investert kom ut igjen som 200 millioner i fortjeneste. Og Mikalsen hadde opplevd på nært hold at noe fra en spe begynnelse kan vokse seg enormt - han kom fra investeringen som ukuelig tekno-optimist.

- Vi er opptatt av originale ideer - ideer som det kan bli noe stort av hvis vi lykkes med dem. Det vi helst vil ha, er ny teknologi med så store markeder at vi ikke trenger omfattende markedsanalyser, sier han.

Den som har funnet en smal nisje, vil neppe klare å riste løs venture-kapital fra Mosvold-Farsund-systemet. Selv om det skulle finnes optimistiske markedsanalyser for et nisjeprodukt, vil det sjelden vekke Mikalsens investeringslyst.

- Vi ville aldri investere i Internett på nynorsk, selv om vi ser at også det kunne ha visse muligheter. Det vi leter etter, er innovasjonssprangene. Vi vil investere der det er store høydeforskjeller.

Tallene gir tyngde til Mikalsens uttalte tekno-optimisme:

Mosvold-Farsund, som han eier sammen med svogeren Tarald Glastad, hadde ved inngangen til 1998 en verdijustert egenkapital på drøyt 1,4 milliarder kroner. Fjoråret ga en formuesvekst for de to på 40 prosent - det beskriver selskapet selv som ekstraordinært godt. Men også den langsiktige inntjeningen har vært anstendig: Teknoinvest-fondene som Mosvold-Farsund er største aksjonær i, har hatt en årlig avkastning på 20 prosent.

Glastad/Mikalsen kontrollerer i tillegg Mega Pacific-gruppen i Hongkong, som deltar i mange investeringer - også i Norge.

NETTVERK

Hvilken nøkkel er det Terje Mikalsen og hans medspillere bruker for å åpne de riktige dørene?

Fra et stort knippe med forklaringer trekker Mikalsen gjerne frem to sentrale stikkord: nettverk og tillit.

- Det er ikke bare en tom frase når jeg sier at nettverk er avgjørende. Nettverk bygges på tillit, og tillit bygges opp gjennom gjensidig nytteverdi over lengre tid. Det betyr at vi må oppføre oss skikkelig. Vi må stå for noe, slik at folk vil arbeide videre med oss, sier han, men legger til: - Det er heller ikke alle som liker vår stil.

Noe av det Mikalsen har vært mest fornøyd med under oppbyggingen av investeringsselskapet, er at det har fått et godt kontaktnett i USA. Det var ikke minst fra det amerikanske nettverket Mosvold-Farsund kunne høste i fjor.

Mikalsens tidligere professor på NTH, Inge Johansen, åpnet en av de første dørene for ham i USA. For ti år siden, mens Johansen var administrerende direktør for daværende NTNF, ringte han og spurte om Mikalsen kunne tenke seg å treffe Michael Barnsley. Slik kom han i kontakt med en av verdens fremste innen fraktalgeometri og en mann med store visjoner om hvordan matematiske formler kan brukes til billedkomprimering og dataoverføring. Teknoinvest valgte å satse på Barnsley og hans selskap Iterated Systems og er i dag hovedaksjonær.

Dette selskapet går fortsatt med underskudd, men har ifølge Mikalsen stort potensial. I det samme miljøet skjøt imidlertid Teknoinvest gullfuglen.

- Det er som å skyte på en bevegelig blink og oppleve at blinken er i akkurat riktig posisjon når du skyter. Du kan ikke etterpå, med hånden på hjertet, si at dette så du klart hele tiden, sier Mikalsen.

Slik beskriver Mikalsen hvordan nettverket utviklet seg:

- En tidligere ansatt i Iterated inviterte Teknoinvest med i et nystartet selskap, Ciena, fordi han husket oss som et pålitelig, langsiktigtenkende og annerledes ventureselskap. Det kom ikke minst av hans kontakt med Åsmund Sløgedal, som vi lånte ut til Iterated i ca 1 år, blant annet som arbeidende styreformann. Tilliten var gjensidig og teknologien uhyre spennende.

Ciena har utviklet teknologi for økt overføringskapasitet på fiberoptiske kabler. Børsintroduksjonen av selskapet omtales som USAs beste. Og én million dollar investert i Ciena i 1995 var to år senere blitt 35 millioner dollar for Mosvold-Farsund, hvorav halvparten var realisert gevinst.

DONGERI OG SVETTE

Nå har David Huber, Cienas tekniske gründer, gått videre med to nye ideer og nye selskap, men fortsatt med den norske grupperingen som investor.

- Jeg tror han vil ha oss med videre fordi vi bruker tid på å føre samtaler, både om teknologi og ledelse. Gründere får tillit til at vi ikke bare er opptatt av finans - der skiller vi oss ut, sier Mikalsen.

Han beskriver gründermiljøet som «dongeri og svette», og tror at han den dag i dag har fordel av at han selv hadde sine første arbeidsår i en ung teknologibedrift. Som nyutdannet sivilingeniør ble Mikalsen ansatt i Norcontrol, med ansvar for å utvikle selskapets antikollisjonssystem. Det var bare 15 medarbeidere i selskapet før Mikalsen, og i denne tiden fikk han lære hva gründerkultur er.

- Jeg tror jeg oppfattes som en som kan snakke om det gründerne selv mener er viktig. Og det er ikke diskonterte budsjettall de er mest opptatt av, fastslår Mikalsen.

ALDRI MAJORITET

Mosvold-Farsund-gruppen avstår nesten konsekvent fra å ta majoritetsposisjon i selskapene de investerer i.

- Det dreier seg om idébedrifter, og der vil det alltid være ideen og bæreren av den som er nøkkelen. Som investor hjelper det rett og slett ikke å ha makten - den er ikke noe verd hvis nøkkelpersonene går. For å markere at vi skjønner det poenget, tar vi aldri majoritetsposisjoner. Men vi liker heller ikke at andre har slike posisjoner i selskaper vi investerer i, sier han.

Mosvold-Farsund følger sine investeringer med en aktiv ledelsesfilosofi. Mikalsen og hans medspillere vil være til stede, påvirke miljøet og påvirke valget av ledere. Gründere bør kanskje ikke lede en bedrift gjennom alle faser, og det vil i så fall Mikalsen som eier inn og mene noe om. At det finnes en pålitelig medeier og samtalepartner, kan ofte være avgjørende for at den beste kandidaten velger å ta jobben, påpeker han.

- For å kunne påvirke må vi som eiere ha en filosofi som skaper respekt og forståelse, sier Mikalsen.

- Du kan ikke styre kunnskapsbedrifter på den gamle måten, da går folk. Hele forståelsen av hva ledelse er, beveger seg. Før var det i stor grad å sette regler og lage pyramider. Nå blir det mer og mer å forme visjoner og gi rammer for frihet. Mennesket er kjernekraften i kunnskapsbedriftene. Ledelse blir å gi rammer for frihet og retning til kaos. Det er målrettet frihet som skaper motivasjon og dynamikk. Det er i slike bedrifter det lyser på kontorene gjennom hele natten. Slik var det på det beste i Norsk Data; da følte folk at de kunne gå rett opp veggen.

Omsatt til praktisk hverdag betyr dette for investoren fra Lista og hans medarbeidere at de må være synlig til stede i bedriftene de engasjerer seg i. De må snakke med folk. Bruke tid på seminarer. Formidle det de står for.

- Dette må vi forsøke å gjøre enda mer av, sier han.

BRANSJENE

Mosvold-Farsund har sammen med Teknoinvest-fondene og det Hongkong-baserte investeringsselskapet Mega Pacific investert i et 40-talls bedrifter. Partneren Tarald Glastad har base i London; Mikalsen har fortsatt kontoradresse i familierederiets bygg i Farsund. Med seg har de 15 medarbeidere i Oslo, London, Hongkong - og snart en i USA. En annen kjent Farsund-reder og investor, Tharald Brøvig, er medeier i Teknoinvest-fondene.

De fleste investeringene er foretatt innenfor IT, farmasi og miljøteknologi.

Er det bare disse bransjene Mosvold-Farsund har tro på - eller kunne dere funnet like interessante objekter i andre bransjer?

- Det går an å finne muligheter i de fleste bransjer, men det er avhengig av din egen kunnskap. I vår organisasjon har vi mest å fare med innenfor IT-sektoren. Vi oppfattet tidlig at det kom til å bli stadig mer bruk av bilder, og at alt som har med billedbehandling og transmisjon i en digitalisert verden å gjøre, er interessant. Det har vi forsøkt å følge med på. Vi har også opparbeidet noe ekspertise innen farmasi, sier Mikalsen - som mange vil huske som styreformann i Hafslund-Nycomed. Mosvold -Farsund satt som aktiv eier i det norske farmasiselskapet i 12 år - og 12-doblet i løpet av den tiden innsatsen.

At gruppen også har sikret seg andel i et selskap som har eneretten på å bygge bussholdeplasser for Hongkongs mest ekspansive busselskap, kan kanskje være vanskeligere å plassere innenfor strategien, men også det kan føre tilbake til kjerneområdet. Og nok en gang kan Mikalsen fortelle en historie der han lar nettverk og tillit være nøkkelord:

- Gjennom nettverket i Hongkong fikk vår mann i Hongkong kontakt med en amerikaner som hadde satset på bygging av bussholdeplasser med tilhørende reklameboards. Da mannen ble syk og måtte selge en del av sine aksjer, inviterte han gruppen inn som eier - fordi han hadde personlig tillit til denne investoren. Firmaet har i dag hundrevis av reklameplasser over hele byen og formidler reklame med høy billedkvalitet, blant annet på veien til Hongkongs nye flyplass. I neste omgang skal det samme firmaet levere store, fleksible reklameskjermer til hovedjernbanestasjonen i Beijing. Og da kan Iterated i USA bidra med teknologi som overfører bilder over nettet med høy hastighet og topp kvalitet.

- Men allerede nå tjener firmaet penger som bare det, med lavteknologi, forteller Mikalsen.

UTKANTENE

En tur med propellfly fra Fornebu til Lista kan føles som en times risting bort fra mulighetene - mer enn en reise til. Knudrete knauser og langstrakte sandstrender sørvest for det meste i norsk sammenheng - og fjernt fra alle verdensmetropoler.

Kan en moderne investor ta adresse hvor som helst i verden?

- Det kan du gjøre deler av tiden, men det er nå en sannhet med modifikasjoner at det er her jeg jobber, svarer Farsund-investoren. Han er særdeles flittig bruker av flyruten han selv har investert i.

At han har bygd nytt hus med stor naturtomt og utsikt mot havet, er et personlig valg. Her hadde familien sitt nettverk i utgangspunktet, her har fire barn vokst opp - og her har familien bestemt seg for å bli. Men Mikalsen forlanger ikke at andre skal følge etter. Organisasjonen bygges opp i Oslo og ute i verden. Medeier Tarald Glastad har tilhold i London. Så lenge de to har drevet virksomheten sammen, har en av dem det meste av tiden hatt base utenfor Norge.

Har det vært nødvendig med et fast kontaktpunkt utenfor Norge?

- Om ikke nødvendig, så i hvert fall viktig.

Pengene Mosvold-Farsund rår over, styres nokså bevisst unna småsteder uten lignende teknologi. En bedrift som ønsket å bygge seg opp i en utkant av Trøndelag, gikk glipp av Mikalsens medvirkning - av geografiske grunner.

- I dette tilfellet ble plasseringen det utslagsgivende. Det er stor fallhøyde på det vi holder på med. Jeg vil ikke være medansvarlig for at 15-20 unge familier etablerer seg på et lite sted der det ikke er alternative arbeidsplasser hvis bedriften går over ende.

Av samme grunn ble det aldri noen Norsk Data-filial i Farsund, selv om det kom mange lokale forespørsler om det i selskapets storhetstid. Sett i ettertidens klare lys er det ikke vanskelig å forstå at Mikalsen er glad for at han aldri tok det store dataeventyret med seg til hjembyen.

DET UVANLIGE

Når Mikalsen leter, er det det uvanlige både i teknologi og mennesker han ser etter. Ideene må være store - og store ideer kommer ofte fra uvanlige mennesker.

I Norge er Mosvold-Farsund og Terje Mikalsen så høyt profilert at nye prosjekter ofte finner veien dit; henvendelsene er mange, og de skal sorteres hardt. En som lett kunne ha blitt sortert bort, var maskiningeniøren som ringte Mikalsen for et par år siden. Ideen hans kunne blitt klassifisert som «forskrudd» - han var blitt avvist andre steder før.

Mannen hadde funnet opp en ny type elektromotor, en lettere motor med fullt dreiemoment ved stillstand.

- I de akademiske miljøene har det vært enighet om at «alt» som kan finnes opp i forbindelse med elektromotorer, allerede er funnet opp. Men heldigvis visste ikke denne mannen det, sier Mikalsen, som lot seg overbevise både av mannen og skissene hans.

- Nå er prototypen laget og patentrettighetene sikret. Så får vi se om det blir bingo. Svaret kommer snart, sier Mikalsen.

FEILSLAGENE

Mosvold-Farsund-systemet har råd til å satse - og tape. Er det i seg selv en suksessfaktor?

- Det er viktig å ha midler slik at man kan prøve mange ganger. I venture-bransjen må ingen satse mer enn de har råd til å tape. I vår virksomhet er det mer snakk om å prøve og feile enn om å forsøke å legge en plan. Vi må tåle fiaskoer, det er dem man lærer av. De få som lykkes, betaler for resten.

Hva kjennetegner feilslagene?

- Mest iøynefallende er det nok at de ikke har klart å få til basisteknologien. Eller at konkurrentene har vært for raske, slik at vår bedrift ikke fikk det nødvendige forspranget. Det har også hendt at bedrifter kunne vært reddet med bedre ledelse, at vi i ettertid ser at vi skulle grepet mer inn.

INVESTOR OG MENNESKE

Privatpersonen Terje Mikalsen er kjent for å ha et kristent livssyn. Men har du også bestemte verdier du legger til grunn i rollen som profesjonell investor?

- Du spør om jeg er et menneske. Alle påvirkes av sine verdier - gode eller dårlige, svarer Mikalsen.

- Men verdier og etikk er blitt enda viktigere i de kunnskapsbaserte bedriftene enn det er i det mer avtalepregede industrisamfunnet. En bedrift selger ikke bare produkter, den selger tillit. Det er også tillit det dreier seg om i nettverk og i ledelse, fordi det handler om samarbeid mer enn om avtaleverk og makt.

Etikk i forretningslivet dreier seg blant annet om habilitet, likebehandling og korrupsjon. Men Mikalsen har gjort begrepet operativt ved å stille seg selv spørsmålet: Egner denne saken seg på førstesiden? Ville jeg være stolt over å komme hjem med avisen som omtaler det vi nå holder på med?

- Det er ikke nok å filosofere over slike spørsmål i ensomme nattetimer. Dette er noe som skal opp på bordet og diskuteres i gruppen av beslutningstagere, sier han.

- Det handler om ærlighet og sannhet, men også om forståelse og tilgivelse. I en «prøve og feile»-kultur må det være lov å gjøre «ærlige feil». Å tilgi erkjente feil er ikke det samme som å akseptere det som er galt, mener Mikalsen.

- Jeg vil ikke påstå at vi har klart å påvirke etikken i de bedriftene der vi har gått inn med kapital. Men jeg kan si helt klart at vi har avslått flere investeringer fordi vi har vært i tvil om etikken. Det er få av disse avslagene jeg i dag beklager ut fra finansielle grunner.

I MORGEN

En investor blir hele tiden invitert til å være med på noe som ennå ikke har skjedd. Det er viktig å forstå trendene i samfunnet og ha en mening om hvor markedet vil være i morgen. Terje Mikalsen er ikke noen lesehest som pløyer stort og smått av trendlitteratur, men han følger med i noen utvalgte nyhetsbrev og sørger for å være en generalist med et helhetssyn på samfunn, menneske og teknologi.

Hvor vil teften bringe deg og Mosvold-Farsund i morgen?

- IT er den store revolusjonen som vil gripe inn i flere og flere forhold i livet vårt. Det vil vi fortsatt følge med i.

Har de norske miljøene kraft i seg til å skape nye store IT-virksomheter?

- Mulighetene er der, men det er ikke sikkert at de blir så store. Det vil bli normalt at kunnskapsbedrifter oppstår og går under igjen. Jeg tror skjebnen for mange norske virksomheter vil være at de har en forholdsvis kort suksessperiode før kunnskapene finner veien inn i nye konstellasjoner som tar neste etappe. Det kan være bra for individene og for samfunnet, men det gjør livet vanskelig for investorene. For vår egen del skal vi lete etter ideer som har hele verden som marked, men det er ikke nødvendigvis vi som skal være nøkkelspilleren helt frem, sier Mikalsen.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS