Magma topp logo Til forsiden Econa

Pål Lillevold

Pål Lillevold er aktuar fra Universitetet i Oslo (UiO). Han har siden 1984 drevet som frittstående aktuarkonsulent innenfor pensjon, livsforsikring og finansiell risiko. Lillevold har undervist i forsikringsmatematikk og finansiell risiko ved UiO siden 1975, fra 1994 som amanuensis II.
Bilde mangles

Artikler i Magma


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS