Magma topp logo Til forsiden Econa

Pål Brun

Pål Brun er Executive Director og leder for bærekraftsrådgivning i EY. Han er utdannet jurist og har mer enn 10 års erfaring som rådgiver for børsnoterte selskaper, kapitalforvaltere og oppkjøpsfond innenfor områder som corporate governance, bærekraftsstrategier og integrert rapportering.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS