Magma topp logo Til forsiden Econa

Pål Brun

Pål Brun er Executive Director og leder for bærekraftsrådgivning i EY. Han er utdannet jurist og har mer enn 10 års erfaring som rådgiver for børsnoterte selskaper, kapitalforvaltere og oppkjøpsfond innenfor områder som corporate governance, bærekraftsstrategier og integrert rapportering.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS