Magma topp logo Til forsiden Econa

Pål Johannessen

Pål Johannessen er Senior Portfolio Manager i Bergen Energi Markets AS. Han er utdannet Siviløkonom ved University of Stirling, Skottland. Han har jobbet i kraftbransjen siden 2000, med å utvikle og gjennomføre strategier innenfor elektrisitet i det nordiske kraftmarkedet. Han har spesialisert seg på aktiv forvaltning i verdipapirforetaket Bergen Energi Markets AS.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS