Magma topp logo Til forsiden Econa

Peggy Torgersen Berner

Peggy Torgersen Berner er statsautorisert revisor og senior manager i KPMG og er tilknyttet fagavdeling revisjon og regnskap. Hun arbeider spesielt med opplæring og regnskapsspørsmål innenfor IFRS og har lang erfaring fra revisjon av internasjonale konsern.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS