Magma topp logo Til forsiden Econa

Per E. Pedersen

Per E. Pedersen er dr. oecon fra NHH. Han er førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder og NHH. Mer informasjon om hans arbeider omkring atferdsmessige og strukturelle endringer i elektronisk handel er å finne på http://emarkets.nhh.no.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS