Magma topp logo Til forsiden Econa

Per Harald Nilsen

Per Harald Nilsen er advokatfullmektig og rådgiver i Den norske Revisorforening, og vil fra 1. april 2001 være ansatt i Ernst & Young, Fredrikstad. Han har arbeidet med skatterett siden 1988.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS