Magma topp logo Til forsiden Econa

Per Hel­ge Sto­ve­land

Per Hel­ge Sto­ve­land er seniorskattejurist i Retts­av­de­lin­gen i Skat­te­di­rek­to­ra­tet og fag­lig le­der for Lig­nings-ABC. Han er en av syv spal­tis­ter i Mag­ma.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS