Magma topp logo Til forsiden Econa

Per Magne Hansen

Per Magne Hansen jobber som rådgiver i fagavdeling regnskap hos EY. Hansen har mastergrad i regnskap og revisjon.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS