Magma topp logo Til forsiden Econa

Per Velde

Per Velde arbeider som konsulent med spesialfelt innenfor innovasjonsledelse i Strategic Management Consulting AS, hvor han også er daglig leder. Han har en mastergrad i markedsøkonomi og strategisk ledelse. Velde har erfaring fra fl ere lederstillinger.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS