Magma topp logo Til forsiden Econa

Per Velde

Per Velde arbeider som konsulent med spesialfelt innenfor innovasjonsledelse i Strategic Management Consulting AS, hvor han også er daglig leder. Han har en mastergrad i markedsøkonomi og strategisk ledelse. Velde har erfaring fra fl ere lederstillinger.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS