Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1704_forening-30_img_024

Petter A. Knudsen Seniorrådgiver, Medvind Personal AS

Personlig merkevarebygging

Denne artikkelen vil ta for seg refleksjoner rundt bygging av merkevarer som vil bidra til å få en tydeligere bevisstgjøring av egen profilering og posisjonering i et omskiftene jobbmarked.

Hvordan velger jeg rett karrierevei og jobb, og hvordan skal den enkelte person selge inn sin kompetanse og erfaring samt egenskaper og eventuelt lederpotensial i egen organisasjon og i markedet?

Dette er viktig å ha et bevisst forhold til overfor eksisterende leder i medarbeidersamtaler og overfor kolleger. Best kommer denne utfordringen til uttrykk i søknader på potensielle stillinger, der man skal markedsføre seg som unik og tydelig mer relevant enn andre. Her viser det seg ofte at søkeren eller den ansatte ikke har undersøkt godt nok hva er det bedriften og leder har behov for. Hvilke egenskaper er kritiske for å lykkes i stillingen, og hvilke utfordringer står bedriften/avdelingen overfor? Hvordan skal du matche eller løse disse utfordringene? Hvilken nytte har leder av å videreutvikle eller ansette deg, og hvilken kompetanse og hvilke erfaringer og egenskaper er relevante å markedsføre og selge inn overfor mottaker? Her er en del forhold som det er viktig å tydeliggjøre i sin egen profilering:

  • Det du formidler, må være tydelig og relevant. Det nytter ikke å markedsføre alt en står for. Bruk erfaringen fra merkevareprofilering med noen få poeng. Hva er din USP, altså unique selling proposition? Hvordan posisjonerer og profilerer du deg som person?
  • Erfaring er ikke bare knyttet til din stilling eller ditt fagområde, men også til hva du har av erfaring med organisasjonsforståelse, internasjonalt miljø og kulturforståelse, bransje, bedriftstype, beslutningsprosesser og -kompleksitet, og så videre.

Hva er overførbar erfaring som er nyttig for ny stilling eller ny bedrift og bransje?

  • Dine egenskaper som person og din lederprofil må være relevante for det kunden/mottaker har behov for, og de må være troverdige.
  • Hva er din nåværende stilling med hensyn til rolle, verdier, kompetanse, arbeidsoppgaver, omgivelser, versus ønsket stilling og versus bedriftens/lederens behov? Eksisterer det gap mellom disse nivåene, og hvordan skal du tilpasse dette?

I søk etter den rette jobben må du derfor undersøke bedriftens behov grundig og prøve å skreddersy presentasjonen med CV / nøkkelkompetanse og intervjusvar best mulig.

Definer deg selv før andre gjør det, gjennom å bestemme hvilken oppfatning du ønsker at andre skal ha av deg, rettet oppover, bortover og nedover i organisasjonen.

Kan du svare klart på disse spørsmålene, er du på rett vei mot personlig merkevarebygging:

  • Hva skal du være kjent for, og hvem ønsker du å være?
  • Hvilken nytte vil andre ha av deg – hva kan du løse av utfordringer?
  • Hvilke assosiasjoner får andre når de tenker på deg?

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS