Magma topp logo Til forsiden Econa

Petter Mathisen

Petter Mathisen er dosent i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Hans faglige interesser knytter seg særlig til mentorskap, universitetspedagogikk og veiledning & teknologi i høyere utdanning. Han har gitt ut flere bøker og publisert artikler nasjonalt og internasjonalt innenfor feltet veiledning, rådgivning og mentorskap. 

 

Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS