Magma topp logo Til forsiden Econa

Petter Mathisen

Petter Mathisen er dosent i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Hans faglige interesser knytter seg særlig til mentorskap, universitetspedagogikk og veiledning & teknologi i høyere utdanning. Han har gitt ut flere bøker og publisert artikler nasjonalt og internasjonalt innenfor feltet veiledning, rådgivning og mentorskap. 

 

Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS